Nowości i zmiany

Zmiany funkcjonalne wprowadzone w Comarch WMS w wersji 2021.0

Wstęp

W najnowszej wersji Comarch WMS 2021.0 została dodana możliwość kontroli nad zmianą zasobów wydawanych w Comarch WMS, poprzez autoryzację zmiany przez osobę uprawnioną. Ponadto w nowej wersji rozbudowano możliwość inwentaryzacji w kontekście jednostek logistycznych.

Aplikacja Comarch WMS została wzbogacona o:

 • Autoryzację wydań niezgodnych z kolejnością ustaloną przez algorytm wydań;
 • Konfigurację autoryzacji oraz nadawanie odpowiednich uprawnień operatorom w Comarch WMS Zarządzanie oraz Magazynier;
 • Inwentaryzację na podstawie kodów jednostki logistycznej;
 • Zmianę w obsłudze atrybutów oraz ich synchronizacji do systemu ERP.

Comarch WMS 2021.0 współpracuje z:

 • Comarch ERP XL 2020.2.2 – aplikacje Comarch WMS Zarządzanie oraz Magazynier,
 • Comarch ERP XL 2021.0 – aplikacje Comarch WMS Zarządzanie oraz Magazynier,
 • Comarch ERP XL Start C8 – aplikacja Comarch WMS Magazynier,
 • Comarch ERP Altum 2019.5.2 – aplikacje Comarch WMS Zarządzanie oraz Magazynier,
 • Comarch ERP Altum 2021.0 – aplikacje Comarch WMS Zarządzanie oraz Magazynier,
 • Comarch ERP Menadżer Kluczy 2020.6.1.0.

W celu zaktualizowania aplikacji do wersji Comarch WMS 2021.0 wymagany jest Comarch ERP Auto Update co najmniej w wersji 2020.0.4405.2.

Uwaga
Funkcjonalność rezerwacji online we współpracy z Comarch ERP XL zostanie udostępniona w wersji Comarch WMS 2021.1, której planowany termin wydania to 19.02.2021 roku. W tym terminie zostanie wydana również kompatybilna wersja systemu Comarch ERP XL.

 

Zmiany funkcjonalne wprowadzone w Comarch WMS Zarządzanie i Comarch WMS Magazynier

1. Autoryzacja wydań niezgodnych z kolejnością ustaloną przez algorytm wydań

W najnowszej wersji Comarch WMS została dodana możliwość blokowania zmiany partii podczas wydania do momentu autoryzacji zmiany przez osoby uprawione np. brygadzisty lub kierownika. Takie rozwiązanie pomaga w utrzymaniu kolejki FIFO lub innych wyznaczników, które wpływają na kolejność wydań realizowanych na magazynie.

Nadawanie nowego kodu autoryzacji dla osoby uprawnionej w Comarch WMS Zarządzanie

Nowa funkcjonalność zmiany zasobu z autoryzacją PIN pozwala na:

 • Przypisanie odpowiednich uprawnień do profilów operatorów;
 • Generowanie unikalnych kodów autoryzacyjnych per użytkownik;
 • Wymuszenie cyklicznej zmiany kodów autoryzacyjnych;
 • Konfigurację kroku do autoryzacji wyświetlanego w aplikacji Comarch WMS Magazynier;
 • Nadzór nad kolejnością wydań zasobów z możliwością zmiany partii po odpowiedniej autoryzacji.
Autoryzacja zmiany zasobu przez przełożonego z poziomu aplikacji Comarch WMS Magazynier

 

2. Inwentaryzacja: podpowiadanie ilości oraz partii na odczycie po zeskanowaniu jednostki logistycznej

W ramach rozwoju inwentaryzacji dodano nowy parametr Podpowiadanie ilości oraz partii na odczycie po zeskanowaniu jednostki logistycznej. Uruchomienie go pozwala na przeprowadzania inwentaryzacji w kontekście jednostek logistycznych, które znajdują się na magazynie. Użytkownik w aplikacji Comarch WMS Magazynier na liście pozycji do odczytu prezentowane ma jednostki logistyczne oraz ilość pozycji znajdującej się na niej.

Lista pozycji na odczycie inwentaryzacji porównawczej w Comarch WMS Magazynier

Po zeskanowaniu kodu jednostki logistycznej prezentowane są odpowiednie pozycje, które znajdują się na tej jednostce logistycznej.

Widok pozycji przypisanych do jednostki logistycznej na odczycie inwentaryzacji porównawczej w Comarch WMS Magazynier

3. Pozostałe

3.1 Zmiana synchronizacji atrybutów na pozycjach dokumentów z taką samą partią

W najnowszej wersji został zmieniony sposób obsługi atrybutów oraz ich synchronizacji do systemu ERP. Jeżeli podczas realizacji pozycji o takiej samej partii, zostanie nadana różna wartość atrybutów zostanie ona odpowiednio przekazana do systemu ERP.

 

 

 

Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym, powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji.

Copyright © 2021 COMARCH
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Czy ten artykuł był pomocny?