Mechanizm prezentowania komunikatów zwracanych z poziomu bazy danych

Wprowadzony został mechanizm pozwalający wyświetlać w aplikacji Comarch WMS Magazynier komunikaty zwrócone z poziomu bazy danych. Mechanizm ten korzysta z polecenia RAISERROR.

Przykładowa składnia „[Custom-Ex]|0|0|Opcjonalny tekst opisujący spersonalizowany wyjątek z SQLa.”

Polecenie składa się z czterech elementów. Kolejne elementy są oddzielone od siebie znakiem „|”.

Są to kolejno:

 1. '[Custom-Ex]’ – jest to wymagany blok informujący o tym, że korzystamy z mechanizmu prezentowania komunikatów zwracanych z poziomu bazy danych
 2. Tryb obsługi komunikatu:
  – 0 – wyświetlenie wprowadzonego komunikatu i zachowanie SqlException
  – 1 – pozwala w modyfikacji wykonać try catch na wywołaniu procedury
 3. Typ komunikatu:
  – 0 – Toast typu Info
  – 1 – Toast typu Warrning
  – 2 – Toast typu Error
  – 10 – Komunikat typu MessagePanel
 4. Treść komunikatu.
Przykład
Przykładowo wprowadzając poniższe polecenie do ciała procedury [WMS].[Core_SearchObject] mamy możliwość po wykonaniu skanowania z poziomu menu głównego aplikacji Comarch WMS Magazynier by wyświetlić komunikat zawarty w poleceniu.

RAISERROR ('[Custom-Ex]|0|0|Opcjonalny tekst opisujący spersonalizowany wyjątek z SQLa.|’,16,1).

0
Komunikat wyświetlany po podaniu wartości 0 jako typ komunikatu.

1
Komunikat wyświetlany po podaniu wartości 1 jako typ komunikatu.

2
Komunikat wyświetlany po podaniu wartości 2 jako typ komunikatu.

10
Komunikat wyświetlany po podaniu wartości 10 jako typ komunikatu.

Czy ten artykuł był pomocny?