Definicje wydruków

Definicje wydruków znajdują się w katalogu Printouts w katalogu instalacyjnym Comarch WMS Magazynier. Każda definicja znajduje się w oddzielnym katalogu, którego nazwa jest jednocześnie nazwą definicji. Wewnątrz katalogu muszą zostać umieszczone co najmniej trzy pliki definiujące źródło danych – Data.xml, układ wydruku – Layout.xml oraz jego wygląd – Styles.xml. Każdy z tych plików musi być poprawnym plikiem xml o określonej nazwie. Dokładna struktura każdego z tych plików została opisana w poszczególnych artykułach: Data.xml, Layout.xml, Styles.xml.

Czy ten artykuł był pomocny?