Konfiguracja spedycji [DHL]


1. Konfiguracja połączenia

W celu ustawienia automatycznego tworzenia zleceń kurierskich do kuriera DHL, konieczne jest skonfigurowanie połączenia z tym spedytorem:

 • wprowadzenia loginu oraz hasła do jego usługi sieciowej,
  Uwaga
  Jest to inny zestaw danych do logowania niż dla standardowej aplikacji webowej kuriera oraz indywidulanego numeru SAP
 • powiązanie kuriera DHL z wybranym sposobem dostawy, zdefiniowanym w systemie ERP,
 • zdefiniowanie domyślnych parametrów tworzonych wysyłek na szablonie zlecenia dla kuriera DHL

sped_rys9


2. Szablon zlecenia spedycji

Następnie należy zdefiniować domyślne parametry tworzonych wysyłek na szablonie zlecenia dla kuriera DHL

 • Sekcja: Ogólne:
  • Optymalna waga paczki – określenie wagi paczki w kg,
  • Pobieraj wagę:
   • Towarów – na zleceniu będzie prezentowana waga towarów z dyspozycji ZWM,
   • Optymalną – na zleceniu będzie prezentowana waga wskazana w polu: Optymalna waga paczki,
  • Płatnik (określenie kto jest płatnikiem usługi spedycji):
   • Nadawca,
   • Odbiorca,
  • Zlecenie odbioru wysyłki:
   • Stałe,
   • Zamawianie kuriera,
 • Sekcja: Dane dodatkowe:
  • Informacja o zawartości:
   • Numer dokumentu – numer dokumentu magazynowego z ERP (powiązanego z dyspozycją WMS) na podstawie, której generowana jest przesyłka,
   • Nazwa pierwszego artykułu – prezentowana będzie nazwa artykułu znajdującego się na pierwszym elemencie dyspozycji,
   • Warunek SQL – opcja pozwala na zdefiniowanie warunku SQL, który dla danej dyspozycji pobierze odpowiednie informacje z bazy danych (aby opcja była dostępna operator musi mieć uprawnienia administratora),
  • Referencja:
   • Id zlecenia przesyłki w WMS – unikalny numer nadany przesyłce w aplikacji Comarch WMS (zapisywany w bazie danych),
   • Numer dyspozycji –numer dyspozycji ZWM, na podstawie której generowane jest zlecenie przesyłki,
   • Warunek SQL – opcja pozwala na zdefiniowanie warunku SQL, który dla danej dyspozycji pobierze odpowiednie informacje z bazy danych (aby opcja była dostępna operator musi mieć uprawnienia administratora),
 • Sekcja: Usługi dodatkowe:
  • Kategoria przesyłki:
   • Standardowa – zaznaczona domyślnie, oznacza standardową paczkę, bez konieczności korzystania z usługi dodatkowej przesyłki,
   • Przesyłka kopertowa (DOX) – przesyłka zapakowana w kopertę firmową DHL o wadze rzeczywistej nieprzekraczającej 0,5 kg,
   • Przesyłka paletowa – przesyłka na jednostce logistycznej,
  • Doręczenie:
   • Doręczenie gwarantowane:
    • Do godziny 9:30 (zima 10:30) – pierwsza próba doręczenia przesyłki nastąpi przed godz. 9:30 rano (w okresie od 1.XII do 1.III przed godz. 10.30) pierwszego dnia roboczego po dniu nadania przesyłki,
    • Do godziny 12:00 – pierwsza próba doręczenia przesyłki nastąpi przed godz. 12:00 rano pierwszego dnia roboczego po dniu nadania przesyłki,
    • Na godzinę – pierwsza próba doręczenia przesyłki o wskazanej godzinie +/- 20 minut pierwszego dnia roboczego po dniu nadania przesyłki,
    • W sobotę,
    • Wieczorem.
   • Odbiór własny w oddziale DHL – oznacza możliwość odbioru przesyłki w oddziale DHL pod warunkiem wylegitymowania się dokumentem tożsamości (osoba fizyczna), lub pieczątką firmy,
   • Informacja przed doręczeniem,
   • Preawizacja,
   • Potwierdzenie doręczenia.
 • Sekcja: Inne usługi:
  • Deklarowana wartość przesyłki – dodatkowe ubezpieczenie przesyłki wartościowej (łączy się z dodatkową opłatą):
   • Ustalona – opcja pozwoli na ustalenie stałej kwoty ubezpieczenia paczek wysyłanych do spedytora,
   • Pobieraj z ERP – ustalenie kwoty ubezpieczenia na podstawie wartości wysyłanej paczki (suma wartości brutto elementów z dyspozycji ZWM),
   • Uwaga
    Wartości brutto elementów pobierane są z dokumentu handlowego w ERP powiązanego z dyzpozycją. W przypadku braku powiązanego dokumentu handlowego – kwota deklarowanej wartości jest równa 0.
  • Dokumenty zwrotne – usługa polega na odebraniu podpisu odbiorcy na dokumencie dołączonym do przesyłki i zwrocie wskazanego dokumentu nadawcy,
  • Pobranie przy doręczeniu – pobranie od odbiorcy należności za zawartość dostarczonej mu przesyłki.
  • Nadanie w sobotę.


3. List przewozowy

Parametry listu przewozowego spedytora:

 • Sekcja: Ogólne:
  • Pobieraj list przewozowy z systemu spedytora – zaznaczenie parametru spowoduje, że etykieta logistyczna (list przewozowy) dla dyspozycji ZWM realizowanej w WMS Magazynier, będzie automatycznie pobierana po utworzeniu zlecenia wysyłki w systemie DHL oraz przekazywana do drukarki,
  • Zapisuj plik wydruku etykiety – zaznaczenie parametru spowoduje, że pobrany z systemu spedytora wydruk etykiety będzie zapisywany we wskazanej w polu lokalizacji (ścieżka zapisu pliku),
 • Sekcja: Parametry wydruku:
  • Format wydruku:
   • A4 – spedytor przekaże plik wydruku w formacie A4,
   • Etykieta – oznacza typ wydruku przeznaczony dla etykieciarki,
  • Format pliku:
   • PDF – plik zostanie zapisany w formacie PDF,
   • ZPL – plik zostanie zapisany w formacie ZPL,
 • Sekcja: Drukarki:
  • Naciśnięcie spowoduje podniesienie okna wyboru dostępnych drukarek. W oknie zostanie określone urządzenie, które będzie drukowało pobraną od spedytora etykietę.

Po przesłaniu zlecenia, system spedytora nada odpowiedni numer przewozowy, który zostanie pobrany i zapisany w Comarch WMS dla danej dyspozycji. Istnieje także możliwość pobrania etykiety transportowej spedytora oraz jej automatyczny wydruk bezpośrednio podczas realizacji zlecenia wydania (ZWM). Przykładowy wydruk takiej etykiety jest dostępny poniżej.

sped_rys10

Czy ten artykuł był pomocny?