Na skróty – Ustawienia

Okno Ustawienia wywołujemy z poziomu zakładki „Na skróty” dostępnej z poziomu Menu głównego.

W aplikacji okno Ustawienia zostało podzielone na 4 zakładki:

 • Ogólne,
 • Wygląd,
 • Skróty,
 • Dźwięki.
Zakładka: Ogólne

glosowe_rys1

Na zakładce Ogólne w oknie: Ustawienia istnieje możliwość zaznaczenia następujących parametrów:

 • Realizuj ilości przyrostowo – zaznaczenie tego parametru umożliwi realizację jednej pozycji poprzez przyrostowe wpisywanie ilości,
 • Komunikaty dźwiękowe – zaznaczenie tego parametru umożliwi włączenie komunikatów głosowych w aplikacji. Operator na każdym kolejnym kroku będzie informowany co ma zrobić.
  glosowe_rys6
  Ponadto, klikająć ikonę glosowe_iko1 wywoła się powtórzenie komunikatu głosowego.
 • Zakładka: Wygląd

  glosowe_rys2

  Na zakładce Wygląd w oknie: Ustawienia istnieje możliwość ustawienia:

 • Wysokości przycisków – opcja pozwala określić wysokość przycisków w aplikacji. Po naciśnięciu na przycisk obap_rys115 należy wybrać wysokość przycisków poprzez kliknięcie w wybraną cyfrę. Wartość 0 oznacza domyślną wysokość.
 • obap_rys116

 • Wysokości czcionki w listach – opcja pozwala określić wysokość czcionki na listach towarów i kontrahentów. Po naciśnięciu na przycisk obap_rys115 należy wybrać wysokość czcionki na listach towarów i kontrahentów poprzez kliknięcie w wybraną cyfrę.
 • obap_rys117

  Zakładka: Skróty

  glosowe_rys3

  Zakładka skróty prezentuje wszystkie zdefiniowane skróty klawiatury wykorzystywane w aplikacji.

  Na górze okna znajduje się filtr, który umożliwia wyszukiwanie zadania po pierwszych literach nazwy.

  W aplikacji istnieje możliwość zdefiniowania własnych skrótów klawiaturowych. Aby utworzyć skrót należy wybrać zadanie, dla którego chcemy utworzyć skrót. Następnie należy wybrać klawisz, który chcemy przypisać dla danego zadania.

  obap_rys119

  Naciśnięcie przycisku obap_rys120 spowoduje usunięcie przypisania klawisza do zadania.

  Jeżeli dany klawisz nie może zostać przypisany do zadania, wówczas zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat. Jako skróty nie mogą zostać wybrane litery a-z oraz cyfry 0-9.

  obap_rys121

  W celu wyświetlenia skrótów zdefiniowanych w Ustawieniach należy wybrać klawisz przypisany do zadania: podgląd skrótów klawiaturowych (domyślnie jest to [Ctrl]).

  obap_rys122

  Zakładka: Dźwięki

  W zakładce dźwięki, klikając przycisk „Sygnały dźwiękowe” włączone zostaną dźwięki podczas realizacji dyspozycji, które informują operatora o poprawności realizacji pozycji lub błędach w realizacji pozycji.

  glosowe_rys4

  Możliwość zmiany głośności sygnałów:
  glosowe_rys5

  Na górze okna znajduje się filtr, który umożliwia wyszukiwanie po pierwszych literach nazwy sygnału głosowego.

  W Comarch WMS można ustawić sygnały do poniższych działań:

  • Błędy,
  • Informacje,
  • Kroki,
  • Logowanie,
  • Ostrzeżenia,
  • Pytanie,
  • Skanowanie,
  • Zamykanie,
  • Zatwierdzenie i zapis.
  Uwaga
  Dźwięki znajdują się w katalogu: Comarch WMS\Warehouseman\AppData\Default\Sounds

  Czy ten artykuł był pomocny?