Seryjne skanowanie jednostek logistycznych

Od wersji Comarch WMS 2018.5 zostały dodane nowe procesy związane ze skanowaniem kilku jednostek logistycznych jednocześnie i przypisania ich do jednego położenia. Proces może być wykorzystany np. podczas przyjmowania kilku jednostek logistycznych z dostawy na jedną lokalizację magazynową.

Procesy należy włączyć z poziomu bazy danych w tabeli WMS.Processes

select * from WMS.Processes where Name in ('LogisticUnitsProcess','LogisticUnitAcceptance','NewLogisticUnitAcceptance')
update WMS.Processes
set IsAvailableExpression = 1
where Id in (23, 24, 25)

ssjl_rys1

 • LogisticUnitsProcess – Proces wykorzystywany do seryjnego skanowania, niezbędny do działania procesów:
  • LogisticUnitAcceptance – Proces przyjęcia z systemu ERP
  • NewLogisticUnitAcceptance – Proces przyjęcia z ręki
Przykład
Klient chce korzystać jedynie z procesu seryjnego skanowania jednostek logistycznych na przyjęciu z ręki. W tym celu należy włączyć proces LogisticUnitsProcess oraz NewLogisticUnitAcceptance
Uwaga
Włączając powyższe procesy, należy również włączyć możliwość generowania dokumentu bez zdefiniowanego wcześniej procesu:
select * from WMS.Configuration where [Key] like 'AllowGenerateDocumentsWithoutProcessStage'

ssjl_rys2

Po zmianie parametru należy zrestartować usługę synchronizacji

 • AllowGenerateDocumentsWithoutProcessStage – parametr uzależnia powodzenie synchronizacji od dostępnych procesów (0 – dokument nie zostanie zsynchronizowany jeśli dostępny będzie więcej niż jeden proces, 1 – jeżeli podczas synchronizacji będzie dostępy więcej niż 1 proces to na dokumencie proces nie zostanie ustawiony, będzie on możliwy do wyboru podczas pierwszego podniesienia dokumentu)
 • Proces przyjęcia z systemu ERP

  Do Comarch WMS trafia dokument przyjęcia z systemu ERP. W zakładce Jednostki logistyczne kierownik magazynu może przypisać jednostki logistyczne/położenia dla danych pozycji:
  ssjl_rys11

  ssjl_rys12

  Uwaga
  W przypadku nie przypisania palet do pozycji w Comarch WMS Zarządzanie – operator będzie miał dostępny krok z przypisywaniem numeru palety do pozycji.
  Następnie operator rozpoczyna realizację dokumentu:

  ssjl_rys13

  Skanuje kod palety, która zostaje pobrana i oznaczona na zielono:

  ssjl_rys14

  Operator skanuje kolejną paletę, którą chce zabrać:

  ssjl_rys15

  Następnie wystarczy zeskanować adres położenia, aby pobrane palety zostały przypisane do lokalizacji:

  ssjl_rys17

  Operator może zeskanować sugerowaną lokalizację lub sam zdecydować gdzie zostanie odłożony towar:

  ssjl_rys16

  Uwaga
  Pobrane jednostki logistyczne muszą być tego samego typu, aby można było je przypisać do położenia ssjl_rys18
  Przykład
  Magazynier pobiera dwie palety i chce rozlokować je na dwa różne położenia.
  ssjl_rys19

  W momencie kiedy pobrane zostały dwie palety, operator klika w jedną z pozycji podświetloną na zielono (pobraną) po czym skanuje kod położenia tylko dla wskazanej pozycji:

  ssjl_rys8

  Zmiana nazwy procesu

  Nazwy procesów można zmienić w bazie danych w tabeli WMS.Processes:

  ssjl_rys6

  select * from WMS.Processes where Name like 'NewLogisticUnitAcceptance'

  update WMS.Processes
  set Name = 'NewLogisticUnitAcceptance'
  where Id = 25

  ssjl_rys4

  ssjl_rys5

  Czy ten artykuł był pomocny?