Nowości i zmiany

Zmiany funkcjonalne wprowadzone w Comarch WMS w wersji 2022.0

Wstęp

W najnowszej wersji Comarch WMS 2022.0 zostały dodane obsługa opakowań kaucjonowanych oraz jednorazowych we współpracy z Comarch EPR XL, które wprowadzają szereg zmian w działaniu aplikacji. Ponadto w nowej wersji rozbudowano możliwość konfiguracji magazynów zbiorczych oraz dodano szereg usprawnień w ramach działających już funkcjonalności.

Aplikacja Comarch WMS została wzbogacona o:

 • Integrację z Comarch Shipping;
 • Obsługę licencji na podmioty powiązane według cennika Comarch ERP XL;
 • Synchronizację parametru kolejność załadunku;
 • Sortowanie pozycji na dokumentach zgrupowanych według kolejności załadunku;
 • Nową odsłonę logo produktu;

 

Comarch WMS 2022.0 współpracuje z:

 • Comarch ERP XL 2021.1.0 – aplikacje Comarch WMS Zarządzanie oraz Magazynier;
 • Comarch ERP XL 2022.0.0 – aplikacje Comarch WMS Zarządzanie oraz Magazynier;
 • Comarch ERP XL Start C8 – aplikacja Comarch WMS Magazynier;
 • Comarch ERP Altum 2021.5 – aplikacje Comarch WMS Zarządzanie oraz Magazynier;
 • Comarch ERP Altum 2022.0 – aplikacje Comarch WMS Zarządzanie oraz Magazynier;
 • Comarch ERP Menadżer Kluczy 2021.3.1.1073.

 

W celu zaktualizowania aplikacji do wersji Comarch WMS 2022.0 wymagany jest Comarch ERP Auto Update co najmniej w wersji 2021.5.4565.6.

 

Zmiany funkcjonalne wprowadzone w Comarch WMS Zarządzanie i Comarch WMS Magazynier

1. Integracja z Comarch Shipping

W najnowszej wersji Comarch WMS została dodana integracja z aplikacją Comarch Shipping. W aplikacji Comarch WMS Zarządzanie, jest możliwość wyboru typu wykorzystywanej komunikacji z serwisami kurierów. Wykorzystanie integracji z Comarch Shipping umożliwia:

 • Dodawanie ZNP z poziomu aplikacji Comarch WMS Magazynier na podstawie zrealizowanych dyspozycji;
 • Obsługę wielu szablonów powiązaną ze sposobem dostawy na dokumentach magazynowych;
 • Możliwość dodawania wielu paczek na jednym ZNP;
 • Kontrolę błędów podczas nadawania ZNP z poziomu aplikacji Comarch Shipping;

Do integracji z aplikacją Comarch Shipping, niezbędne są konta SSO dla operatorów, którzy będą korzystać z możliwości, które daje aplikacja Comarch Shipping. Zakładanie kont SSO i migracja operatorów do Comarch Shipping została opisana w artykule: https://pomoc.comarch.pl/xl/pl/index.php/dokumentacja/xl140-przesylki-kurierskie-integracja-z-comarch-shipping/ w rozdziale Konfiguracja połączenia i tworzenie kont użytkowników w aplikacji Comarch Shipping.
Z poziomu aplikacji Comarch WMS Zarządzanie została dodana możliwość zalogowania się do aplikacji Comarch Shipping, co pozwala na bezpośrednie otwierania nadanych ZNP oraz pobieranie protokołów odbioru.

W aplikacji Comarch WMS Magazynier nadawanie zlecenia nadania przesyłki odbywa się podczas zatwierdzania dokumentu. Sama realizacja dyspozycji przebiega w analogiczny sposób, na podstawie ustawień procesu wydań. Informacje, które zostaną przekazane do ZNP oraz dalej do serwisu kuriera wynikają z ustawień wybranego szablonu. Każde dodane ZNP z poziomu aplikacji Comarch WMS, jest odpowiednio oznaczane w systemie Comarch Shipping.

 

2. Informacja o kolejności załadunku wydania na podstawie wysyłki z Comarch ERP XL

W ramach rozwoju współpracy z systemem Comarch EPR XL została dodana obsługa parametru kolejność załadunku na dokumentach ZWM. Na podstawie parametru przekazywanego do systemu Comarch WMS, podczas realizacji zgrupowanego wydania według wysyłki operator w Comarch WMS Magazynier ma posortowane pozycje według przekazanej kolejności.

Informacja ta również może być prezentowana w Comarch WMS Zarządzanie na liście pozycji, a na jej podstawie można skontrolować w jakiej kolejności zostały załadowane pozycje na zgrupowanym dokumencie ZWMG.

3. Obsługa licencji na podstawie cennika podmiotów powiązanych

W najnowszej wersji obsługa licencji w Comarch WMS Zarządzanie, została rozbudowana o obsługę warunków wynikających z cennika podmiotów powiązanych. Dzięki tym zmianom jeden użytkownik nazwany w ramach licencji podmiotów powiązanych może zalogować się do kilku instalacji według numerów NIP na kluczu licencyjnym.

 

 

Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym, powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji.

Copyright © 2021 COMARCH
Wszelkie prawa zastrzeżone.

 

 

 

 

Czy ten artykuł był pomocny?