Automatyczne przypisywanie dyspozycji z wykorzystaniem algorytmów uczenia maszynowego

 

 1. 1. Wstęp

Comarch WMS (przy współpracy z ERP XL) umożliwia automatyczne przypisywanie dyspozycji z wykorzystaniem algorytmów uczenia maszynowego (ang. Machine Learning). Kierownik magazynu będzie miał możliwość przypisania operatorów do dyspozycji, wykorzystując wcześniejszą funkcjonalność przypisywania dyspozycji, bądź wykorzystać tryb działania wprowadzonego w komponencie Uczenia Maszynowego.

Dostępny jest tryb:

 • decyzyjny – wywoływany na żądanie użytkownika z możliwością zmiany przypisania proponowanego operatora,
 • seryjny – przypisujący dyspozycje pojedynczo do operatorów, przypisanie jest wywoływane realizacją dyspozycji, zalogowaniem operatora lub synchronizacją dokumentu do Comarch WMS.

Algorytm uczenia maszynowego przypisuje dyspozycje według kolejności (wymienione od najważniejszego):

 • priorytet dyspozycji – im wyższy, tym dyspozycja powinna zostać szybciej przypisana,
 • daty realizacji – im starsza dyspozycja, tym powinna zostać szybciej przypisana,
 • typy dyspozycji:
  • wydania,
  • przyjęcia,
  • przesunięcia (również automatyczne).
Uwaga
Algorytm uczenia maszynowego na ten moment działa na magazynach z położeniami oraz potrzebuje odpowiedniej ilości danych, aby działać poprawnie, między innymi dla danego magazynu aplikacja powinna mieć dostęp dla danych historycznych z okresu co najmniej 1 miesiąca, a w transakcjach historycznych powinno znajdować się przynajmniej 10% lokalizacji magazynu.

2. Obsługa komponentu Uczenia Maszynowego

W celu skorzystania z funkcjonalności automatycznego przypisywania dyspozycji z wykorzystaniem algorytmów uczenia maszynowego należy w pierwszej kolejności zainstalować komponent Uczenia Maszynowego (instalacja została opisana w artykule Instalacja Comarch WMS: Uczenie Maszynowe).

W celu włączenia funkcjonalności automatycznego przypisywania dyspozycji z wykorzystaniem algorytmów Machine Learning należy w ramach ustawień ogólnych zaznaczyć parametr: Obsługa komponentu uczenia maszynowego.

W przypadku, gdy nie zainstalowano komponentu pojawi się poniższy komunikat:

Natomiast jeśli komponent został zainstalowany, lecz na wskazanym kluczu nie ma licencji WMS Artificial Intelligence – Wybór operatorów to zostanie wyświetlony poniższy komunikat:

Następnie należy przejść w ustawieniach do Ustawień operatorów i w części dotyczącej WMS Zarządzanie, a konkretnie Uprawnienia konfiguracyjne zaznaczyć parametr Konfiguracja komponentu uczenia maszynowego.

Po zaznaczeniu parametru dla operatora w Ustawieniach będzie widoczny kafel Konfiguracja komponentu uczenia maszynowego.

Po wybraniu przycisku „Konfiguracja komponentu uczenia maszynowego” zostaje wyświetlone okno z konfiguratorem menu.

Sekcja Harmonogram zmian umożliwia zdefiniowanie zmian, które pozwolą algorytmowi uczenia maszynowego przypisywać do dyspozycji operatorów tylko tych, którzy zalogowali się do Comarch WMS Magazynier w obrębie aktualnej zmiany. W sekcji tej po wybieraniu ikony plusa Dodaj warstwę zostaje utworzona nowa zmiana.  Możliwa jest edycja nazwy oraz wprowadzenie czasu rozpoczęcia i zakończenia zmiany. Aby usunąć zmianę należy wybrać ikonę kosza Kosz.

Uwaga
Jeżeli użytkownik ustawi godziny rozpoczęcia i zakończenia zmiany, które nachodzą na siebie np. zmiana 1: od 6:00 do 14:00 i zmiana 2: od 12:00 do 20:00 to każdy użytkownik, który zaloguje się po godzinie 12:00 zostanie przypisany do zmiany 2

Jeżeli w harmonogramie zmian zabraknie zmiany obejmującej aktualną godzinę, a na liście dyspozycji zostanie wywołane przypisanie automatycznie operatorów to zostanie wyświetlony poniższy komunikat:

Po wybraniu przycisku wyświetlony zostaje komunikat z pytaniem „Czy na pewno chcesz uruchomić aktualizację modelu AI?” (tak jak poniżej)

Po wybraniu „Tak” wyświetlony zostanie poniższy komunikat:

W przypadku, gdy wystąpi błąd aplikacja wyświetli poniższy komunikat:

 

W sekcji Przypisywanie wybranych dyspozycji istnieje możliwość przypisania wybranych dyspozycji według:

 • Automatycznie według obciążenia pracowników – włączenie tej opcji spowoduje, iż dyspozycje będą automatycznie przydzielane do pracowników magazynowych (brak konieczności ręcznego przydzielania dyspozycji pracownikom). Operatorzy przypisywani są tylko do nowych dyspozycji. Ich przypisanie uzależnione jest od obciążenia pracownika oraz od jego uprawnień do danego typu dyspozycji,
 • Automatycznie według algorytmu uczenia maszynowego – włączenie tej opcji spowoduje, iż dyspozycje widoczne na liście zostaną automatycznie rozdzielone równomiernie między operatorami zgodnie z algorytmami uczenia maszynowego. W tym przypadku nie jest konieczne potwierdzanie propozycji przypisania operatora do dyspozycji.

 • Według algorytmu uczenia maszynowego z możliwością edycji wyników – włączenie tej opcji spowoduje, iż wyświetlona zostanie lista, na której zaprezentowane zostaną propozycje przypisanych operatorów wraz z przewidywanym czasem realizacji dyspozycji.

Po naciśnięciu ikony następuje potwierdzenie pojedynczej sugestii i przypisanie operatora do dyspozycji, wówczas zmieniony zostanie kolor kolumny operatora oraz kolumny przewidywalnego czasu i daty realizacji.

Użytkownik może przypisywać/zmieniać propozycje, a także odpinać operatorów od dyspozycji poprzez mechanizm przeciągnij i upuść (ang. drag-and-drop).

Po przeciągnięciu dyspozycji na górny pasek w celu usunięcia powiązania operatora pojawi się poniższy komunikat:

W przypadku usunięcia powiązania operatorów od wielu dyspozycji pojawi się poniższy komunikat:

Po przeciągnięciu operatora na dyspozycję, do której został zaproponowany inny operator pojawi się poniższy komunikat:

Istnieje możliwość potwierdzenia wszystkich propozycji przypisania operatorów do dyspozycji poprzez naciśnięcie ikony lub anulowania wszystkich niepotwierdzonych propozycji poprzez naciśnięcie ikony .

 

Dyspozycje zostaną przypisane według wybranej wcześniej opcji konfiguracyjnej po przejściu na listę dyspozycji w realizacji i naciśnięciu ikony  „Przypisz automatycznie operatorów”.

Plan przypisanych dyspozycji można zaktualizować poprzez naciśnięcie ikony  „Aktualizuj plan przypisanych dyspozycji”.  Aktualizacja planu powoduje ponowne zaproponowanie operatorów przez algorytm uczenia maszynowego i automatyczne przypisanie ich do dokumentów. Aktualizacja planu uwzględnia tylko obsługiwane magazyny i informuje o nieobsługiwanych.

W przypadku, gdy dla danego magazynu algorytm Uczenia Maszynowego posiada zbyt małą ilość danych, aby mógł przewidzieć czas realizacji poszczególnych dyspozycji po naciśnięciu ikony „Przypisz automatycznie operatorów” zostanie wyświetlony poniższy komunikat:

Jeśli usługa Comarch WMS Artificial Intelligence zostanie wyłączona, a w Comarch WMS Zarządzanie wywołane zostanie działanie, korzystające z elementów algorytmu uczenia maszynowego to zostanie wyświetlony poniższy komunikat:

 

3. Seryjne przypisywanie dyspozycji do operatora

Od wersji 2023.5.0 aplikacji Comarch WMS dodano funkcjonalność seryjnego przypisywania kolejnych pojedynczych dyspozycji do operatora przez okres zmiany. Głównym jej założeniem jest to, aby do operatora w danym momencie była przypisana tylko jedna dyspozycja. Inicjacją przypisania pierwszego dokumentu jest zalogowanie użytkownika do aplikacji Comarch WMS Magazynier danego dnia. Od tego momentu dyspozycje będą przypisywane przez czas określony w sekcji harmonogramu zmian w Konfiguracji komponentu uczenia maszynowego, gdy operator zrealizuje wcześniej przypisany dokument. W przypadku braku niezrealizowanych dokumentów w systemie, synchronizacja dokumentu z ERP XL do Comarch WMS spowoduje przypisanie operatora do dyspozycji.

W celu włączenia funkcjonalności seryjnego przypisywania kolejnych pojedynczych dyspozycji do operatora z wykorzystaniem algorytmów Machine Learning należy w ramach ustawień ogólnych zaznaczyć parametr: Seryjne przypisywanie kolejnych pojedynczych dyspozycji do operatora przez okres zmiany.

Czy ten artykuł był pomocny?