Instalacja Comarch WMS: Uczenie Maszynowe

W celu skorzystania z funkcjonalności automatycznego przypisywania dyspozycji z wykorzystaniem algorytmów uczenia maszynowego należy w programie Comarch ERP Auto Update (wersja minimum 2023.0) po wcześniejszym zainstalowaniu aplikacji Comarch WMS dodać nowy komponent Uczenie Maszynowe. Po kliknięciu na produkt Comarch WMS należy wybrać opcję: [Dodaj komponent], a z rozwijalnej listy wskazać Uczenie Maszynowe.

W kolejnym kroku klikamy prawym klawiszem myszy na komponencie Uczenie Maszynowe i wybieramy opcję: [Konfiguracja].

Następnie w wywołanym oknie należy podać dane niezbędne do poprawnego skonfigurowania komponentu Uczenie Maszynowe.

Baza danych systemu ERP:

 • Typ logowania – parametry wykorzystywane do instalacji Comarch WMS:
  • Zintegrowane- w przypadku tego typu logowania używane jest konto, na którym jest uruchomiona usługa „Comarch ERP Auto Update Service”,
Uwaga
Opcja logowania zintegrowanego nie jest wspierana do wersji 2023.0.0 aplikacji Comarch WMS
  • SQL – logowanie do bazy danych odbywa się na określonego użytkownika. Po wybraniu tego typu pola Login i Hasło stają się aktywne.
  • Login – nazwa (login) użytkownika, który posiada uprawnienia do łączenia się z serwerem SQL i bazą danych (zalecamy korzystanie z tego samego loginu, który został użyty w komponencie Magazynier),
  • Hasło – hasło użytkownika,
 • Nazwa serwera – nazwa serwera, na którym znajduje się baza SQL
 • Nazwa bazy danych – nazwa bazy danych na serwerze SQL. Możliwość wybrania z rozwijalnej listy,
 • Test połączenia – kliknięcie w ten przycisk zweryfikuje poprawne logowanie do bazy. Jeżeli wszystko zostało uzupełnione poprawnie pojawi się komunikat o powodzeniu testu. W przypadku złej konfiguracji pojawi się komunikat o nieprawidłowych danych do logowania oraz informacja odsyłająca do logów aplikacji.

Logowanie aplikacji do serwera SQL:

 • Login – login na bazie danych,
Uwaga
W tym polu należy podać całkowicie nowego użytkownika.

Usługa uczenia maszynowego:

 • Adres – adres serwera, na którym będzie uruchomiona usługa uczenia maszynowego,
 • Port – port, na którym będzie działała usługa uczenia maszynowego.
Uwaga
Działanie Uczenia Maszynowego wymaga aktywnej licencji WMS Artificial Intelligence – Wybór operatorów pobieranej z klucza licencyjnego wskazanego w konfiguracji komponentu WMS Magazynier.

Po wprowadzeniu danych konfiguracyjnych, należy nacisnąć przycisk: [Zapisz].
Po zapisaniu ustawień powracamy do okna głównego Comarch ERP Auto Update, gdzie wybieramy [Instaluj], bądź korzystamy z opcji [Akcje zaawansowane]/[Instalacja wskazanej wersji produktu].

Po wybraniu tej opcji nastąpi pobranie nowego komponentu Uczenie Maszynowe z serwera Comarch, a następnie program Comarch ERP Auto Update przystąpi do jej instalacji. Pojawi się następujący komunikat:

Należy wskazać opcję: [Tak].

W tym momencie zainstalowane zostaną komponenty potrzebne do prawidłowej współpracy komponentu Uczenia Maszynowego z Comarch WMS. Postęp instalacji przedstawia poniższy rysunek.

Po skończonej instalacji pojawi się informacja w oknie głównym Comarch ERP Auto Update:

Uwaga
Jeśli w pierwszej kolejności zostanie uruchomiona usługa synchronizacji (Comarch WMS Service), a następnie usługa uczenia maszynowego (Comarch WMS Artificial Intelligence) wówczas w logach synchronizacji może pojawić się komunikat „Nie można połączyć się z serwerem zdalnym”. W takim przypadku należy wykonać restart usługi synchronizacji lub poczekać, aż nastąpi próba synchronizacji wcześniej nieprzesynchronizowanych wiadomości (standardowo po godzinie). 
Uwaga
Logi dotyczące komponentu Uczenia Maszynowego zapisywane są w folderze: ./folderInstalacyjny/Comarch WMS/Learning/logs/, gdzie 'folderInstalacyjny’ to katalog instalacyjny profilu.
Wskazówka
Należy pamiętać o tym, że w ścieżce prowadzącej do plików związanych z Uczeniem Maszynowym nie powinny znajdować się polskie znaki w nazwach folderów. Przykład ścieżki: C:\Program Files (x86)\Comarch WMS\Learning

Czy ten artykuł był pomocny?