Konfiguracja drukarek

W menu „Drukarki” istnieje możliwość zdefiniowania drukarki dostępnej w systemie (Rys. poniżej). Określamy tutaj:

  • Nazwa – należy wprowadzić nazwę drukarki.
  • Drukarka – należy wybrać drukarkę etykiet z listy drukarek, dostępnych dla komputera, na którym uruchomiona jest usługa synchronizacji „Comarch WMS Service”.
  • Typ drukarki – należy wybrać typ drukarki (atramentowa/etykiet).
  • Dostępność – należy wybrać magazyn lub magazyny, dla których ma być dostępna ta drukarka.

uz_rys28

Czy ten artykuł był pomocny?