Konfiguracja wydruków dokumentów magazynowych

Aby skonfigurować obsługę wydruków dokumentów magazynowych należy w pierwszej kolejności aktywować tę opcję w Comarch WMS Zarządzanie, w menu Ustawienia, kafel Ogólne.

druk_rys13

Po zaznaczeniu tej opcji w ustawieniach pojawi się dodatkowe okno, w którym możliwe jest wybranie opcji „Zapisuj kopie wydruku do PDF” oraz skonfigurowanie ścieżki zapisu dokumentu.

druk_rys14

Zaznaczenie opcji „Obsługa wydruków” skutkuje również pojawieniem się dodatkowego kafla – „Konfiguracja wydruków” w menu Ustawienia. Po wybraniu tego kafla użytkownik może konfigurować/dodawać drukarki, wydruki etykiet oraz wydruki standardowe.

Konfiguracja wydruków dokumentów odbywa się oddzielnie dla każdego rodzaju dokumentów:

 • Arkusza inwentaryzacji,
 • Etykiety położeń A4,
 • Odczytu inwentaryzacji,
 • Przesunięcia,
 • Przyjęcia,
 • Wydania.

Aby skonfigurować nowy wydruk należy wejść w żądany dokument poprzez naciśnięcie ikony klucza oraz wybrać ikonę druk_iko3. Zostaną wyświetlone 3 okna do konfiguracji: Ogólne, Drukarki oraz Dostępność (Rys. poniżej).

druk_rys16

Ogólne:

 • Nazwa – nazwa wydruku,
 • Definicja – wybór definicji wydruku,
 • Liczba egzemplarzy – liczba drukowanych egzemplarzy dokumentu,
 • Wydruk z poziomu – miejsce inicjowania wydruku.

Dostępność – określa dostępność konfigurowanego wydruku dla poszczególnych:

 • Operatorów: przypisani/zakazani, wszyscy/określeni,
 • Magazynów: wszystkie/określone,
 • Jednostek logistycznych – wszystkie/określone:
  • Wymagaj dowolnego – wydruk dostępny jest dla dokumentów, na których występuje dowolny typ jednostki logistycznej z określonych w konfiguracji wydruku;
  • Wymagaj wszystkich – wydruk dostępny jest dla dokumentów, na których pojawiają się wszystkie typy jednostek logistycznych, jakie zostały określone dla danego typu wydruku;
 • Towarów: przypisane/zakazane, pojedyncze towary/towary z określonej grupy:
  • Wymagaj dowolnego (towar przypisany) – wydruk dostępny jest dla dokumentów, na których występuje co najmniej jeden towar przypisany z określonej grupy;
  • Wymagaj wszystkich (towar przypisany) – wydruk dostępny dla dokumentów, na których zanajdują się wszystkie przypisane w konfiguracji towary/grupy towarów;
  • Wymagaj dowolnego (towar zakazany) – wydruk niedostępny dla dokumentów zawierających towar/grupe towarów zakazanych;
 • Odbiorcy: przypisani/zakazani, wszyscy/określeni.

Drukarki – wybór drukarki.

Uwaga
Więcej informacji na temat definicji wydruków dokumentów magazynowych znajduje się w artykule Konfiguracja drukarek etykiet

druk_rys17

Czy ten artykuł był pomocny?