Przesunięcia wewnątrzmagazynowe

W aplikacji Comarch WMS Magazynier użytkownik ma możliwość wykonywania przesunięć w wewnątrz jednego magazynu. W zależności od tego czy towary znajdują się na jednostkach logistycznych, mamy różne możliwości przesunięć:

 • Przesunięcie towaru luzem – przesunięcia towarów znajdujących się bezpośrednio na położeniu na jednostki logistyczne lub inne położenie oraz przesunięcia towarów znajdujących się bezpośrednio na położeniu na inne położenia (bez użycia jednostek logistycznych).
 • Rozpakowanie nośnika – przesunięcia towarów znajdujących na jednostkach logistycznych na inne jednostki logistyczne lub bezpośrednio na położenia.
 • Zmiana położenia nośnika – przesuwanie całych jednostek logistycznych.
Uwaga
W przypadku gdy w WMS Zarządzanie zostanie włączona na danym magazynie opcja: Przyjęcie tylko na domyślne położenie towaru w WMS Zarządzanie, możliwe będzie przesunięcie towarów tylko na ich położenia domyślne. W związku z tym, nie będzie możliwe zrealizowanie przesunięcia dla towarów, które nie mają określonego położenia domyślnego.

W celu dodania nowego przesunięcia wewnątrzmagazynowego, z menu głównego aplikacji należy wybrać opcję [Przesunięcia], a następnie [Dodaj przesunięcie]. Pojawi się okno wyboru procesu przesunięcia – Rys. poniżej.

dysmag_rys106

Domyślne ustawienie kroków dla poszczególnych procesów przesunięcia wygląda następująco:

 • Pakowanie nośnika – z jednostki logistycznej:
  dysmag_rys107
 • Pakowanie nośnika – bezpośrednio z położenia:
  dysmag_rys108
 • Przesunięcie towaru luzem – z jednostki logistycznej:
  dysmag_rys109
 • Przesunięcie towaru luzem – bezpośrednio z położenia:
  dysmag_rys110
 • Rozpakowanie nośnika:
  dysmag_rys111
 • Zmiana położenia nośnika:
  dysmag_rys112
Uwaga
W przypadku, gdy ze źródłowej jednostki logistycznej pobrane zostaną wszystkie zasoby, system po zatwierdzeniu dokumentu przeniesie pustą jednostkę logistyczną na położenie Nieokreślone. Będzie ona wówczas dostępna dla wszystkich magazynów.

Jeżeli z poziomu Comarch WMS Zarządzanie zostanie wystawione przesunięcie MP, na którym znajdą się całe nośniki wówczas w aplikacji Comarch WMS Magazynier operator otrzyma informację o konkretnych jednostkach do przesunięcia, a nie o poszczególnych pozycjach (Rys. poniżej)

Zeskanowanie kodu jednostki pobranej przez magazyniera spowoduje rozpoczęcie procesu jej realizacji, a do potwierdzenia wykonania przesunięcia wystarczy zeskanowanie kodu położenia po odłożeniu jej w miejsce docelowe (Rys. poniżej).

dysmag_rys113

dysmag_rys114

Dyspozycja Przesunięcia wewnątrzmagazynowego wygenerowana automatycznie przez system

Oprócz dokumentów MP wystawianych bezpośrednio na kolektorze magazynierowi może zostać również przydzielona dyspozycja MP automatycznie wygenerowana przez system. Automatyczny dokument MP jest tworzony w celu zapewnienia dostępności zasobów towarów na położeniach zdefiniowanych w module Normatywy w aplikacji Comarch WMS Zarządzanie. Realizacja automatycznej dyspozycji MP odbywa się w sposób analogiczny jak dyspozycji MP wystawianej na kolektorze.

Różnice występujące pomiędzy dyspozycją MP wystawioną na kolektorze a automatyczną dyspozycją MP są następujące:

 • zmiana położenia źródłowego jest niemożliwa – operator podczas realizacji potwierdza kod położenia zadysponowanego przez system,
 • zrealizowanie pozycji z ilością większą niż zadysponowana przez system jest niemożliwa – możliwa jest jedynie realizacja częściowa pozycji, a w przypadku zatwierdzenia częściowo zrealizowanego dokumentu zostanie wygenerowany kolejny dokument MP, tak aby spełnić zdefiniowane normatywy,
 • zmiana położenia docelowego jest niemożliwa – operator podczas realizacji potwierdza kod położenia zadysponowanego przez system, może jednak zdecydować o tym czy na położeniu docelowym towar ma zostać umieszczony na jednostce logistycznej.
Przesuwanie towarów zarezerwowanych

W aplikacji Comarch WMS Magazynier możliwe jest przesunięcie wewnątrzmagazynowe towarów, które są zarezerwowane przez inne dokumenty do wydania. Magazynier podczas realizacji przesunięcia, po zeskanowaniu zasobu zarezerwowanego zostanie ostrzeżony przez aplikację. Takie przesunięcie będzie musiało zostać zatwierdzone przez magazyniera od razu po realizacji, aplikacja nie pozwoli na zapis dyspozycji do bufora.

Uwaga
Przesuwanie zasobów zarezerwowanych dotyczy tylko zasobów luzem, bez przypisanej jednostki logistycznej.

Możliwość przesuwania towarów zarezerwowanych jest oparta na parametrze dostępnym w ustawieniach ogólnych aplikacji w Comarch WMS Zarządzanie.

Czy ten artykuł był pomocny?