Realizacja wydruku

Zarówno z poziomu listy zasobów towaru, pozycji dla zrealizowanej dyspozycji jak i podczas realizacji pozycji dokumentu sposób realizacji wydruku nie różni się od siebie i jest dość analogiczny.

Proces realizacji wydruku jest dwuetapowy. W pierwszym kroku należy wybrać odpowiednią definicję etykiety do wydruku:

druk_rys28

Jeśli istnieje tylko pojedyncza etykieta to zostanie ona wczytana do pola tekstowego, a jeśli jest to wydruk jako krok w procesie realizacji dokumentu, to wybór etykiety zostanie pominięty. W innym wypadku operator będzie mógł wybrać etykietę spośród dostępnych.

Jeśli wydruk etykiety jest obowiązkowy, to w zależności od parametru ReportTaskRealizationMode określonego w parametrach procesu, kliknięcie strzałki w prawo definiuje inne zachowania:

  • Wartość 0 – krok wymagany, konieczność wyboru etykiety logistycznej i wykonania wydruku,
  • Wartość 1 – krok opcjonalny, po kliknięciu strzałki operator zostanie zapytany czy na pewno chce pominąć wydruk etykiety,
  • Wartość 2 – krok opcjonalny, kliknięcie strzałki powoduje przeskoczenie kroku wydruku bez informacji o pominięciu wydruku etykiety.

Kolejny krok to krok w którym określone są parametry wykonania wydruku tzn.

  • Wybór drukarki z listy dostępnych drukarek,
  • Ilość egzemplarzy – standardowo pobierana z definicji wydruku, możliwość jej nadpisania poprzez parametr NumberOfCopies przekazywany w parametrach procesu,
  • Tryb wydruku – odroczony lub natychmiastowy – pobierany z definicji wydruku, możliwość nadpisania tej wartości poprzez parametr ReportMode (0 – natychmiastowy, 1 – odroczony),
  • Dodatkowo z poziomu argumentów przekazywanych do wydruku można zablokować możliwość zmiany ilości kopii przez operatora (parametr NumberOfPagesReadOnly – przyjmujący wartości true i false) oraz możliwości zmiany trybu wydruku (parametr ChangeModeAllowed – przyjmujący wartości true i false).

druk_rys29

O ile parametr ReportTaskRealizationMode ma wartość różna od 0 możliwe jest całkowite pominięcie wydruku na kroku z ustawieniami wydruku. Kliknięcie przycisku drukuj powoduje wysłanie wydruku do usługi drukowania i przejście do następnego kroku procesu lub zamknięcie procesu drukowania w przypadku uruchomienia funkcji drukowania z innych miejsc systemu.

druk_rys30

Czy ten artykuł był pomocny?