Wydruk dokumentów magazynowych

Po prawidłowym skonfigurowaniu ustawień wydruków w Comarch WMS Zarządzanie możliwe jest drukowanie dokumentów z poziomu Comarch WMS Magazynier.

Isnieje możliwośc drukowania:

 • Dokumentu tuż po zakończeniu jego realizacji: po wybraniu przycisku „Zakończ” na kolektorze wyświetli się komunikat z zapytaniem o wydruk dokumentu,

  druk_rys31
  Na kolejnych ekranach użytkownik wybiera jeden ze skonfigurowanych wcześniej wydruków (jeżeli dla danego dokumentu skonfigurowany jest tylko jeden wydruk, wówczas ekran wyboru zostaje pominięty) oraz drukarkę, która ma zostać wykorzystana do drukowania dokumentu.

  druk_rys32
  Następnie wyświetli się komunikat informujący o przesłaniu określonej liczby egzemplarzy do usługi drukowania.

  druk_rys33

 • Dowolnego dokumentu z listy dokumentów zrealizowanych – po wybranu żądanego dokumentu wyświetli się jego nagłowek wraz z pozycjami; drukowanie inicjowane jest przyciskiem „Drukuj dokument”,

  druk_rys34

 • Zamkniętego odczytu oraz zatwierdzonego arkusza inwentaryzacji

  druk_rys35

Czy ten artykuł był pomocny?