Wydruki w WMS Magazynier

W aplikacji Comarch WMS istnieje funkcjonalność wydruku etykiet. Operator z poziomu kolektora może w trakcie realizacji dokumentu lub w innym miejscu programu, uruchomić funkcję wydruku aby wydrukować etykietę potrzebną w określonej sytuacji.

Standardowo w aplikacji dostępne są 3 rodzaje etykiet:

 • Etykieta partii towaru
 • Etykieta logistyczna
 • Etykieta położenia

Drukowanie własnych etykiet ułatwi klientom zarządzanie magazynami, etykiety położeń usprawnią znacznie proces inwentaryzacji, etykiety dla partii towarów oraz jednostek logistycznych będzie można wykorzystywać w łańcuchu dostaw jako tak zwane etykiety logistyczne.

Miejsca wydruków w aplikacji

W aplikacji Comarch WMS istnieje możliwość wydruku etykiet z poziomu:

 • Lista zasobów towaru – z listy zasobów towaru istnieje dostęp do wydruku etykiety partii towaru oraz do wydruku etykiety położenia. Jeśli żaden z zasobów nie leży na innym położeniu niż nieokreślone, nie ma możliwości wydruku etykiety położenia. Źródłem danych dla wydruku etykiet są odfiltrowane elementy występujące na liście,

  druk_rys18

 • Podgląd pozycji na zrealizowanej dyspozycji – po zrealizowaniu pozycji i zatwierdzeniu dokumentu istnieje możliwość wydrukowania do pozycji etykiety partii towaru, a jeśli towar na zrealizowanej pozycji znajdował się na jednostce logistycznej można wydrukować etykietę jednostki logistycznej,

  druk_rys19

 • Karta jednostki logistycznej – dostępna z „Menu na skróty” przycisk [Jednostki logistyczne], po zeskanowaniu kodu nośnika w Menu głównym lub na liście położeń,

  druk_rys20

 • Podczas realizacji dyspozycji – podczas realizacji pozycji dokumentu istnieje możliwość wydruku zarówno w obowiązkowym kroku procesu, jak i opcjonalnie po kliknięciu przycisku [Dodatkowe],

  druk_rys21

  druk_rys22

Czy ten artykuł był pomocny?