Konfiguracja interfejsu WMS Zarządzanie

W aplikacji Comarch WMS Zarządzanie dostępna jest konfiguracja dodatkowych ustawień z poziomu funkcjonalności Konfiguracja interfejsu WMS Zarządzanie. Ustawienia te możemy znaleźć wybierając w aplikacji Comarch WMS Zarządzanie zakładkę Ustawienia, a następnie przycisk Konfiguracja interfejsu WMS Zarządzanie.

Dostępne ustawienia kolejno:

  • Dodatkowa informacja pobierana z wysyłki na liście oczekujących
   • Numer rejestracyjny – w przypadku przypisania samochodu do wysyłki w systemie Comarch ERP XL możemy wyświetlać jego numer rejestracyjny
   • Numer listu – ustawienie na wysyłce w systemie Comarch ERP XL numeru listu jest możliwość wyświetlenia go po wybraniu tego ustawienia
   • Własne atrybuty – po ustawieniu dla wysyłki w systemie Comarch ERP XL atrybutu wyświetli się on na liście jako kolejna opcja do wyboru. Umożliwia to wyświetlenie przekazanej w atrybucie wartości. W tym przypadku po dodaniu przykładowej klasy atrybutu o nazwie Atrybut wysyłka wyświetla się do wyboru na liście.

pole_wysylka

 • Domyślne grupowanie na liście oczekujących według:
  • Kontrahenta
  • Wysyłki
  • Dowolnie
  • Algorytmów uczenia maszynowego

Powyższe ustawienia pozwalają określić domyślny sposób grupowania dyspozycji na liście dyspozycji oczekujących w aplikacji Comarch WMS Zarządzanie.

Wskazówka
Z poziomu listy dyspozycji oczekujących użytkownik może zmienić sposób grupowania w każdej chwili za pomocą przycisku wybor_grupowania2 dostępnego w prawym górnym rogu ekranu.
 • Filtrowanie wartości po potwierdzeniu – włączenie tego ustawienia spowoduje, że po wpisaniu wartości do filtra na liście w Comarch WMS Zarządzanie wymagane będzie naciśnięcie klawisza Enter w celu zastosowania filtra na liście
 • Wyliczenie rankingu operatorów na liście dyspozycji – parametr ten odpowiada za aktywację/dezaktywację rankingu pracowników, służy do wyliczania lub nie obciążenia pracowników prezentowanych w menu Dyspozycje.

 

 

 

 

Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym, powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji.

Copyright © 2023 COMARCH
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Czy ten artykuł był pomocny?