Definiowanie list płac

Cel ćwiczenia: Definiowanie listy płac etatowej, na której będzie wypłacane wynagrodzenie dla pracowników.

 • Wybieramy z menu głównego modułu Płace i Kadry Listy płac.
 • Otwieramy nowy Formularz listy płac i wybieramy (pod przyciskiem Dokument) schemat numeracji o symbolu E (Etat).
  • Rodzaj: Etat
  • Data wypłaty: ostatni dzień bieżącego miesiąca
  • Okres Od: pierwszy dzień bieżącego miesiąca, Do: ostatni dzień bieżącego miesiąca
  • Deklaracja za: bieżący miesiąc (dotyczy deklaracji PIT i ZUS)
  • Opis – wpisujemy: Wypłaty etatowe za (nazwa bieżącego miesiąca i rok)
  • Miesięcy wstecz: 0 (rozliczamy tylko bieżący okres)
 • Zapisujemy formularz – widzimy listę w kolorze zielonym, czyli jest w buforze.

Czy ten artykuł był pomocny?