Definiujemy premię procentową

Cel ćwiczenia: Modyfikacja istniejącego elementu wynagrodzenia.

 • W konfiguracji (Firma/ Płace/ Typy wypłat) otwieramy ikona lupy formularz definicji wypłaty o nazwie Premia procentowa.
 • Na zakładce Ogólne:
  • Algorytm 2 – procent wynagrodzenia
  • Procent – wpisujemy 10,00%
  • Zasadnicze – zmieniamy na zasadnicze nominalne (stawka wpisana w Kadrach)
  • Automatyczne korygowanie wynagrodzenia (kwoty dodatku) zaznaczamy w przypadku urlopu i nieobecności płatnej oraz zwolnienia lekarskiego, pozostawiając proporcjonalne pomniejszenie za zwolnienie lekarskie. Nie wypełniamy pól „składnik związany” ani „Tylko za okres zwolnienia”.
 • Zakładka Podatki/Nieobecności:
  • Pozycja na deklaracji PIT: pozostawiamy jako PIT-4.1a czyli Wynagrodzenia ze stosunku pracy…
  • Zaliczka podatku będziemy naliczać wg progów (zgodnie z obowiązującą skalą podatkową)
  • Koszty uzyskania przychodu standardowe – co oznacza, że od tego elementu wypłaty potencjalnie mogą być odliczone koszty, gdyby wypłata nastąpiła na osobnej liście płac wypłacanej w pierwszej kolejności.
  • Pozycja na deklaracji ZUS (RSA) nie dotyczy – premia nie jest świadczeniem ani przerwą w opłacaniu składek
  • Od dodatku będziemy naliczać zarówno składki na ubezpieczenia społeczne, jak i na ubezpieczenie zdrowotne
  • Okres wypłaty, czyli częstotliwość, z jaką będzie wypłacany dodatek ustawiamy: co 1 miesiąc
  • Do podstawy zasiłków chorobowych kwotę wypłacanego dodatku będziemy Dopełniać wg dni, dodatek jest zależny od czasu pracy, jego kwota jest pomniejszana za czas zwolnienia lekarskiego.
  • Do podstawy wynagrodzenia za urlop kwotę wypłacanego dodatku będziemy wliczać po przeliczeniu wg aktualnej stawki zaszeregowania, co oznacza że kwota wypłaconego składnika będzie przeliczana w przypadku zmiany stawki nominalnej pracownika w okresie wykorzystywania urlopu.
  • Do podstawy ekwiwalentu za urlop będziemy wliczać po przeliczeniu i dopełnieniu dodatku, czyli oprócz przeliczania na nową wartość będzie on dopełniany o ewentualne nieobecności pracownika.
 • Zakładka Szczegółowe:
  • Pozostawiamy zaokrąglenie z dokładnością do 0.01 zł,
  • Dodatek będzie przyrównywany do najniższego wynagrodzenia
  • Wpływa na kwotę do wypłaty
  • Nie będzie uwzględniany przy liczeniu dopłat za nadgodziny
 • Zapisujemy zmiany w formularzu Premii procentowej.

Czy ten artykuł był pomocny?