Deklaracja PIT-11

W celu obliczenia deklaracji PIT-11 dla konkretnej osoby, należy:

 • Wyświetlić Listę pracowników (Płace i Kadry /Kadry).
 • Ustawić kursor na danym nazwisku.
 • Kliknąć ikonę “Deklaracje pracownika” i po rozwinięciu menu wybrać Deklaracje PIT. Pojawi się Lista deklaracji danego pracownika.
 • W polu Okres od /do – należy podać okres, za jaki będzie obliczana deklaracja. Program proponuje domyślnie cały bieżący rok, zgodny z datą systemową.
 • W polu Lista deklaracji powinno być wybrane PIT-11.
 • Następnie kliknąć ikonę plusika, pojawi się formularz deklaracji PIT-11.
 • W sekcji Cel złożenia formularza domyślnie zaznaczony jest Złożenie deklaracji. W przypadku, gdy jest to korekta deklaracji należy samodzielnie zmienić na Korekta deklaracji.
 • Po przejściu na drugą zakładkę formularza oznaczoną 2 E,F w polu Wykaż na deklaracji adres podpowiada się zaznaczenie zgodne z ustawieniem parametru Adres zamieszkania zamiast adresu zameldowania na deklaracji PIT na formularzu danych kadrowych pracownika, ewentualnie można ten adres zmienić.
 • Po naciśnięciu ikony Przelicz deklarację formularz zostanie wypełniony zgodnie z naliczonymi w danym okresie składnikami.
 • Ikona dyskietki zapisuje obliczoną deklarację.

W przypadku, gdy adres zamieszkania jest różny od adresu zameldowania (Formularz danych kadrowych / zakładka [Ogóle]) i ma być wykazywany na deklaracji należy:

 • Na Formularzu danych kadrowych z menu ikony z portretem wybrać Dodatkowe dane kadrowe
 • Uzupełnić adres zamieszkania (pole obligatoryjne to Kod pocztowy),
 • Zaznaczyć parametr Adres zamieszkania zamiast adresu zameldowania na deklaracji PIT,
 • Zapisać formularz pracownika ikoną dyskietki
 • Obliczyć deklarację PIT-11.

Pracownikowi, z którym była zawarta umowa cywilnoprawna, a następnie w trakcie roku zatrudniono go na etat przy liczeniu deklaracji PIT-11 należy wybrać zakres dat obejmujący: zatrudnienie na umowę zlecenie i zatrudnienie na etat.

Do deklaracji PIT-11 jest tworzony dodatkowo załącznik PIT-R, jeśli pracownik uzyskał przychody wykazywane na tym załączniku.

Deklarację PIT-11 można wydrukować indywidualnie tj. z poziomu Formularza obliczonej deklaracji PIT-11.

Z poziomu Listy deklaracji PIT-11 pracownika możliwy jest wydruk danych.

Lista deklaracji PIT-11 – lista wygenerowanych deklaracji – zawiera ona dane identyfikacyjne pracownika, informację o wyliczonych deklaracjach, okresie, jaki dotyczą, wersji i ich stanie (obliczone/zatwierdzone).

Istnieje możliwość przesłania deklaracji PIT-11 drogą elektroniczną. Szczegóły opisane zostały w rozdziale E‑Deklaracje.

Uwaga
 Wszelkie obliczenia przychodów i podatku są realizowane przez program automatycznie na podstawie zgromadzonych w programie danych. Jednakże w przypadku błędnie skonfigurowanych składników, czy wprowadzonych danych wyniki obliczeń będą różne od oczekiwanych. Dlatego na Użytkowniku spoczywa obowiązek kontroli, czy wprowadzone i przetwarzane dane są poprawne.

Czy ten artykuł był pomocny?