Dodatkowe dane kadrowe, zdjęcie pracownika

Na formularzu danych kadrowych znajduje się przycisk  Zdjęcie pracownika . W menu dostępnych opcji (strzałka) są: 

  • Dodatkowe dane kadrowe – adresy: zamieszkania i do korespondencji, wykazywane są na deklaracji zgłoszeniowej pracownika, wypełniane jedynie wówczas, gdy różnią się od adresu zameldowania wprowadzonego na zakładce [Ogólne] formularza pracownika. Adres zamieszkania jest wykazywany na deklaracjach PIT pracownika, jeśli na formularzu pracownika na zakładce [Nr ident./podatki] zaznaczony jest parametr Adres zamieszkania zamiast adresu zameldowania na deklaracji PIT. Dodatkowe dane adresowe związane z pracownikiem np. telefon dodatkowy, faks, adres strony www, i dane osoby, którą należy powiadomić w razie wypadku. Zakładka ta pozwala na odnotowanie danych związanych ze służbą wojskową, m.in.: stosunek do służby wojskowej, stopień, specjalność, przynależność do WKU, nr książeczki wojskowej i przydział.
  • Zdjęcie pracownika – umożliwia podpięcie zdjęcia pracownika.
  • Usuń zdjęcie pracownika – po wybraniu tej opcji pojawi się komunikat Czy chcesz usunąć zdjęcie pracownika? z domyślnie podświetloną odpowiedzią NIE. Odpowiedź TAK – usuwa zdjęcie.

Dodanie zdjęcia pracownika:

  1. Należy edytować formularz danych kadrowych pracownika i kliknąć ikonkę .
  2. Następnie nacisnąć ikonę  i odszukać właściwy plik ze zdjęciem.
  3. Ikoną  można zapisać zdjęcie, następnie zapisać formularz danych kadrowych.

Pozostałe, dostępne funkcje:

 – oznacza Podgląd zdjęcia (fotografia pojawi się w powiększeniu, tj. W pełnym oknie),

 – naciśnięcie spowoduje Anulowanie zmian.

Zdjęcie pracownika

Czy ten artykuł był pomocny?