Edycja dnia z serii kalendarza

Edycja dnia z serii kalendarza zawiera pola:

  • Numer – kolejny danego dnia.
  • Typ dnia – określa się, czy jest to dzień pracy, wolny, czy święto, poprzez wybór ze zdefiniowanej listy.
  • Lp – numer kolejnego wejścia.
  • Od godziny (godzina rozpoczęcia pracy) Do godziny (godzina zakończenia pracy). Ma to znaczenie w przypadku wyliczania dopłat do godzin nocnych.
  • Strefa – podajemy strefę związaną z czasem pracy. W przypadku dnia wolnego i święta strefa powinna pozostać pusta (niezdefiniowana).

Pracę w obrębie dnia można zdefiniować w nieograniczonej liczbie wejść – funkcjonalność dostępna w module Płace i Kadry Plus.

Edycja dnia serii kalendarza

Po zdefiniowaniu pierwszego dnia w serii można go powielić na kolejne dni. Służy temu polecenie Kopiuj wywoływane z poziomu menu kontekstowego (prawy klawisz myszy) lub kombinacja klawiszy <CTRL>+ .

Lista ta obsługiwana jest przez standardowe przyciski i klawisze, które pozwalają na dodanie, zmianę (podgląd) czy usunięcie zapisu.

Przykład

Seria dla pracy 3-zmianowej.

Przy założeniu, że 8 – godzinne zmiany rozpoczynają się odpowiednio:

I zamiana          6:00

II zmiana        14:00

III zmiana       22:00

W przypadku tego typu zatrudnienia czas trwania serii został ustalony na 16 dni (co 16 dni ustalony poniżej harmonogram ulega powtórzeniu).

pracy,  6:00,    (8:00)

pracy,  6:00,    (8:00)

pracy,  6:00,    (8:00)

pracy,  6:00,    (8:00)

wolny

pracy,  14:00,  (8:00)

pracy,  14:00,  (8:00)

pracy,  14:00,  (8:00)

pracy,  14:00,  (8:00)

wolny

pracy,  22:00,  (8:00)

pracy,  22:00,  (8:00)

pracy,  22:00,  (8:00)

pracy,  22:00,  (8:00)

wolny

wolny

Po zdefiniowaniu serii kalendarza należy przejść do konfigurowania kalendarza (Konfiguracja Firmy/ Płace/ Kalendarze).

Czy ten artykuł był pomocny?