Formularz dokumentu w Bibliotece – zakładka Atrybuty

Uwaga
 Zakładka jest dostępna tylko do poziomu dokumentu firmowego.

Na zakładce [Atrybuty] jest możliwość przypisania atrybutu dokumentu do dokumentu. Dodając atrybut wyświetlana jest lista atrybutów dokumentu do wyboru, z możliwością wpisania jego wartości. Podczas dodawania atrybutu Użytkownik może wybrać atrybut dokumentu lub kontrahenta.

Zasady definiowania atrybutów zostały opisane w podręczniku użytkownika do Konfiguracji.

Na zakładce [Atrybuty] wyświetlany jest Kod atrybutu i jego wartość. Użytkownik ma ciągłą możliwość dodawania i usuwania atrybutów.

Zakładka Atrybuty obsługiwana jest przez następujące przyciski:

 Dodaj – po wciśnięciu przycisku wyświetlane jest okno Atrybut dokumentu – atrybut można wpisać z ręki bądź wybrać z listy.

 Zmień – możliwość zmiany/ edycji atrybutu.

 Usuń – pozwala na usunięcie dotychczas wprowadzonych atrybutów.

 Zapisz – zapisuje zmiany wprowadzone na całym dokumencie i zamyka formularz.

 Anuluj zmiany – zamyka formularz bez zapisywania wprowadzonych zmian.

Podczas wprowadzania atrybutu na dokument użytkownik może wpisać jego kod lub wybrać z listy dostępnej po wciśnięciu przycisku Atrybut. Do dokumentu może zostać przypisany atrybut typu dokumentu lub kontrahenta.

W zależności od definicji atrybutu użytkownik może potem:

  • dla atrybutu tekstowego – wprowadzić wartość tekstową,
  • dla atrybutu typu lista – wybrać wartość z listy,
  • dla atrybutu liczbowego – wprowadzić wartość liczbową,
  • dla atrybuty typu data – wprowadzić datę.

Atrybuty mogą być następnie wykorzystane do wyszukiwania dokumentów. Funkcja taka jest dostępna z poziomu listy dokumentów Biblioteki, z zakładki [Wg atrybutów].

Czy ten artykuł był pomocny?