Formularz grupy atrybutów

Definiowanie grupy atrybutów

Nazwa – jest to pole jednoznacznie określające daną grupę atrybutów – podczas dodawania nowej pozycji wymagana jest unikalność nazwy.

 

Definiowanie grupy atrybutów – modyfikacja

Klasy atrybutów – w oknie uruchamianym za pomocą przycisku Klasy atrybutów widoczne są listy: po lewej stronie pełna lista istniejących w konfiguracji atrybutów (typów), po prawej lista tych, które wybrano do edytowanej grupy. Strzałki pozwalają na przesuwanie atrybutów pomiędzy oknami. Strzałka w prawo – wybranie atrybutu z listy po lewej stronie okna i przypisanie go do grupy – nazwa wskazanego atrybutu pojawi się w prawym oknie. Strzałka w lewo – usunięcie atrybutu z grupy – nazwa wskazanego w lewym oknie atrybutu zostanie usunięta (zniknie) z prawego okna. „Kosz” pozwala na równoczesne usunięcie wszystkich atrybutów z grupy – wyczyszczenie okna po prawej stronie.

Przycisk importu z Comarch ERP XL pozwala na zaimportowanie tych grup, które utworzono i powiązano z obiektem pracownika w bazie Comarch ERP XL. Funkcja importu z programu Comarch ERP XL jest ukryta w bazach, w których nie jest włączona współpraca z Comarch ERP XL. Zalecamy, aby z poziomu programu Comarch ERP XL została ustawiona współpraca z modułem płacowym i korzystanie z bieżącej dwukierunkowej synchronizacji danych. Przy takiej konfiguracji dane między bazami synchronizują się automatycznie. Gdy współpracująca baza Comarch ERP XL jest w wersji nie obsługującej dwukierunkowej synchronizacji atrybutów (niższej niż 2015.1), wówczas synchronizacja atrybutów może być wykonana także z poziomu Comarch ERP XL HR, jeśli w System/ Konfiguracja/ Firma/ Płace/ WspółpracaComarch ERP XL zaznaczony jest parametr Odblokuj importy danych z bazy Comarch ERP XL.

Czy ten artykuł był pomocny?