Formularz waluty

Wprowadzając nową walutę, na zakładce [Ogólne], określamy jej:

Symbol – krótkie (maksymalnie trzy znaki) oznaczenie waluty (np. EUR, USD…). Symbol waluty będzie wykorzystywany w programie, np. W cenniku i na dokumentach.

Nazwę – dłuższa nazwa waluty.

Kraj – kraj pochodzenia waluty.

Słownie – nazwa słowna waluty.

Domyślne konta dla różnic kursowych – domyślne konta księgowe dla różnic kursowych dodatnich i ujemnych.

Poniżej znajduje się tabela z historią kursów wskazanej waluty, na której można zmieniać wprowadzony wcześniej kurs dnia. W tym miejscu można również sprawdzić czy notowanie zostało pobrane automatycznie, czy też jest to kurs wpisany ręcznie, jak również numer tabeli kursów z której został zaimportowany, datę opublikowania kursu oraz godzinę pobrania/wpisania kursu. Gdy dodajemy do listy nową walutę, tabela z historią jest pusta i nie da się na niej wprowadzić żadnych zmian.

Formularz waluty

Nieaktywna – zaznaczenie parametru powoduje, iż waluta staje się nieaktywna. Co powoduje, że waluta nie jest dostępna do wyboru przy wprowadzaniu dokumentów walutowych, nie jest uwzględniana podczas pobierania kursów walut, nie jest uwzględniana podczas sprawdzania aktualnych kursów przy logowaniu, przy zaznaczonym parametrze: Pokazuj formularz kursów walut po wejściu do programu, jeśli nie był aktualizowany (System/ Konfiguracja/ Firma/ Ogólne/ Parametry) oraz po wejściu na dowolną listę w programie, np. listę zasobów/ cennik przy odznaczonym parametrze: Pobieraj ostatnio ustalony kurs waluty przed wskazaną datą (nie ostrzegaj o braku kursu)nie wyświetla się komunikat: Błąd ustalenia kursu waluty [waluta] dla ceny towaru. Waluta nieaktualizowana nie jest wyświetlana na listach z wyborem waluty, natomiast na zapisanych wcześniej dokumentach jest widoczna.

Nie można zaznaczyć parametru Nieaktywna dla waluty systemowej.

 

Czy ten artykuł był pomocny?