Formularz zdarzenia – edycja danych

Edycja danych na zdarzeniu dotycząca podmiotu, kwoty czy terminu płatności nie jest możliwa dla zdarzenia z nadanym stanem zrealizowano (niezależnie od sposobu nadania tego stanu).

Przypomnijmy, że stan zrealizowano można nadać zdarzeniu: 

  • „ręcznie” przez operatora, niezależnie od tego, czy dane zdarzenie jest już rozliczone. W takiej sytuacji odblokowanie zapisu następuje po zmianie stanu.
  • automatycznie po całkowitym rozliczeniu zdarzenia. W takiej sytuacji odblokowanie zdarzenia nastąpi po usunięciu wprowadzonego rozliczenia.

Na zdarzeniu zrealizowanym jedyną możliwością zmiany jest zmiana na zakładce [Rozliczenia] (dodawanie nowych lub usunięcie już wpisanych rozliczeń).

Edycja danych jest również ograniczona dla zdarzeń powiązanych z innym dokumentem wprowadzonym w systemie – wtedy nie ma możliwości zmiany informacji nt. kwoty czy kontrahenta. Tutaj ograniczenie nie jest w żaden sposób uzależnione od stanu dokumentu i wynika z faktu, że wszystkie informacje zostały określone wcześniej na powiązanym dokumencie.

Dotyczy wersji: 2018.6.1
Na zdarzeniach bankowych, które dotyczą kontrahenta lub urzędu i ich stan to Bufor lub Do realizacji mamy możliwość zmiany parametru Split payment oraz kwoty VAT. Kwota VAT na zdarzeniu nie może być:

  • większa od kwoty VAT z dokumentu źródłowego (np. deklaracji). W przypadku wielu płatności do jednego dokumentu program uwzględnia wszystkie płatności split payment dla danego dokumentu. Łączna kwota VAT z takich zdarzeń nie może przekroczyć kwoty VAT z dokumentu źródłowego.
  • większa od kwoty płatności – jeśli zdarzenie zostało wprowadzone ‘ręcznie’.

Na zdarzeniach, które zostały wprowadzone do Preliminarza płatności ręcznie, parametr Split payment domyślnie jest niezaznaczony. Po jego zaznaczeniu pojawiają się pola:

  • Kwota VAT – domyślnie 0 (zero). Kwota ta nie może być większa od kwoty płatności,
  • NIP – numer NIP odczytany z formularza kontrahenta,
  • Numer dokumentu – pobrany z Numeru obcego ze zdarzenia.

Przy podziale takiego zdarzenia program przepisuje informacje o split payment. Kwota VAT jest wyliczona proporcjonalnie na obu płatnościach

Na zdarzeniach wysłanych do banku lub zrealizowanych parametry związane ze split payment są nieaktywne.

Czy ten artykuł był pomocny?