Lista firm

Lista dostępnych firm

Po wciśnięciu przycisku Firma program wyświetli okno z listą dostępnych firm. Z poziomu listy mamy następujące możliwości:

 – dodanie nowej firmy. Po wciśnięciu przycisku uruchamiany jest kreator baz danych. Opis jego działania znajduje się w rozdziale dotyczącym Konfiguracji programu/ Użytkowe/ Bazy danych.

 – umożliwia podgląd informacji o bazie danych.

 – wybór firmy aktualnie zaznaczonej kursorem.

 – zamknięcie okna bez wyboru firmy.

 – umożliwia podpięcie już istniejącej bazy danych (funkcja została opisana dokładnie w rozdziale odnośnie Konfiguracji programu/ Użytkowe/ Bazy danych).

 – umożliwia odtworzenie bazy danych z kopii bezpieczeństwa (funkcja została opisana w rozdziale poświęconym Konfiguracji programu/ Użytkowe/ Bazy danych).

Jeśli program jest uruchamiany po raz pierwszy i na liście baz nie znajduje się żadna baza lub tylko baza demonstracyjna (DEMO), wówczas dodatkowo aktywny jest klawisz , który pozwala założyć i skonfigurować nową bazę danych. Tę samą operację możemy w dowolnym momencie wykonać z poziomu listy firm.

Czy ten artykuł był pomocny?