Parametry

Zaokrąglenie generowanej amortyzacji – określa sposób zaokrąglania kwot amortyzacji automatycznie naliczanej w ewidencji środków trwałych.

Grosze przy amortyzacji dodawane do ostatniego miesiąca – określa sposób liczenia amortyzacji. Jeżeli parametr jest włączony – odpisy za poszczególne miesiące są wyliczane w równej wysokości, a pozostające grosze są doliczane do odpisu za ostatni miesiąc okresu obrachunkowego (dla Księgowości kontowej) / roku kalendarzowego (dla Księgi podatkowej). Jeśli parametr jest wyłączony, wówczas grosze są pozostawiane w odpisie za ten miesiąc, za który zostały matematycznie wyliczone.

Czy ten artykuł był pomocny?