PIT-4R, CIT-8, ZUS DRA

Zawiera wszystkie informacje potrzebne do wypełnienia deklaracji podatkowych PIT-4R i CIT-8 oraz deklaracji ZUS.

NIP – Numer Identyfikacji Podatkowej firmy, powiązany z polem NIPPieczątce firmy. Program wyposażony jest w mechanizm sprawdzający poprawność numeru NIP. Przy próbie zapisania danych z błędnym numerem NIP, program wyświetli odpowiedni komunikat.

Podatnik jest osobą fizyczną – parametr umożliwia odpowiednie wydrukowanie na deklaracji informacji o płatniku składek. Jeśli:

  • parametr nie jest zaznaczony – podatnik nie jest osobą fizyczną – na deklaracji drukowana jest pełna nazwa firmy,
  • parametr jest zaznaczony – podatnik jest osobą fizyczną i na liście wspólników jest tylko jeden właściciel – na deklaracjach drukowane są nazwisko, imię i data urodzenia wspólnika,
  • parametr jest zaznaczony – podatnik jest osobą fizyczną, a na liście jest kilku wspólników – na deklaracjach drukowane są dane firmy.

Jeśli zaznaczymy parametr Podatnik jest osobą fizyczną, pojawiają się na formularzu dodatkowe pola pozwalające wprowadzić dane osobowe podatnika, takie jak: imię, nazwisko, datę urodzenia, numery PESEL, dowodu osobistego oraz paszportu.

Nazwa skrócona na deklaracji  ZUS  – miejsce na wpisanie nazwy skróconej firmy. Nazwa ta wykorzystywana jest przy wypełnianiu deklaracji zgłoszeniowych i rozliczeniowych ZUS.

Nazwa na deklaracji PFRON – miejsce na wpisanie nazwy firmy. Nazwa ta wykorzystywana jest przy wypełnianiu deklaracji dla PFRON.

Nazwa pełna na deklaracjach PIT-4R, PIT-8AR i CIT-8 – miejsce na wpisanie pełnej nazwy firmy, która pojawi się na wymienionych deklaracjach. Nazwa ta wstawiana jest także na deklaracjach podatkowych pracowników: PIT-11, PIT-8C i IFT-1/1R.

NUSP – 10 znakowy Numer Ubezpieczenia Społecznego Płatnika nadawany przez ZUS. Numer ten pojawia się na wszystkich deklaracjach generowanych dla ZUS.

Adres (PIT-4R, CIT-8) – miejsce na wpisanie pełnego adresu firmy, który będzie wykorzystany na generowanych w programie deklaracjach PIT-4R oraz CIT-8.

Przedstawiciel (PIT-4R) – imię i nazwisko przedstawiciela firmy, składającego i podpisującego deklaracje PIT-4R firmy.

Przedstawiciel (CIT-8) – imię i nazwisko przedstawiciela firmy, składającego i podpisującego deklaracje CIT-8 firmy.

Uwaga
Wszystkie dane wprowadzone w poszczególnych grupach są niezależne (tzn. mogą się różnić). Wyjątkiem są numer NIP oraz numer REGON, nad zgodnością których czuwa program.

Czy ten artykuł był pomocny?