Progi urlopowe

Wymiar limitu urlopu wypoczynkowego (20/ 26 dni) jest zależny od odnotowanego w programie stażu pracy. Predefiniowany wymiar limitu jest zgodny z Kodeksem Pracy. Użytkownik ma możliwość dodania swojego limitu, modyfikacji lub usunięcia istniejącego. Limity określane są na dany rok kalendarzowy. W chwili aktualizacji dopisywana jest data aktualizacji na dzień 1 stycznia danego roku.

Na formularzu progów urlopowych istnieje parametr Uwzględniaj naukę do stażu pracy (domyślnie zaznaczony). Parametr ten jest pamiętany historycznie razem z progami i uwzględniany przy naliczaniu należnych limitów urlopowych.

Konfiguracja Firmy / Płace / Progi urlopowe

Czy ten artykuł był pomocny?