Parametry

Usługa Comarch ERP XL HR Serwis Operacji Automatycznych jest odpowiedzialna za automatyczne wykonywanie zadań cyklicznych zdefiniowanych w programie: 

  • synchronizacji z Comarch HRM

Usługa jest instalowana razem z programem Comarch ERP XL HR. Gałąź Serwis Operacji Automatycznych jest dostępna wyłącznie dla stacjonarnej wersji Comarch ERP XL HR.

W sekcji Logowanie Serwisu Operacji Automatycznych widoczne są dane: nazwa serwera, nazwa bazy konfiguracyjnej, serwer klucza. Dane uzupełniają się automatycznie, po zalogowaniu do programu.

Usługa Comarch ERP XL HR Serwis Operacji Automatycznych po instalacji jest domyślnie wyłączona. Aby możliwe było automatyczne realizowanie zdefiniowanych zadań należy:

  • zaznaczyć Logowanie usługi Comarch ERP XL HR Serwis Operacji Automatycznych jako: (Konto, Hasło)podać nazwę i hasło użytkownika systemu operacyjnego dla usługi Comarch ERP XL HR Serwis Operacji Automatycznych. Hasło należy podać każdorazowo przed ustawieniem tego konta dla usługi. Przy definiowaniu konta należy podać nazwę domeny\nazwę użytkownika (jeżeli komputer należy do domeny) lub nazwę komputera\nazwę użytkownika (jeżeli komputer nie należy do domeny). Przed konfiguracją należy nadać hasło użytkownikowi Windows, który jest tu wskazywany, jeżeli do tej pory użytkownik ten nie miał nadanego hasła.
  • kliknąć Uruchom usługę Comarch ERP XL HR Serwis Operacji Automatycznych – po ustawieniu konta dla usługi Comarch ERP XL HR Serwis Operacji Automatycznych należy usługę uruchomić.

Dopiero po skonfigurowaniu i uruchomieniu Serwisu Operacji Automatycznych wykonywane będą zadania automatyczne określone w programie (windykacyjne, fakturowanie cykliczne, synchronizacja z e-Sklepem itp).

Uwaga
W przypadku systemów operacyjnych Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2 uruchomienie usługi Comarch ERP XL HR Serwis Operacji Automatycznych będzie możliwe po uprzednim wyłączeniu w systemie operacyjnym trybu UAC (User Account Control – kontrola konta użytkownika) lub uruchomieniu Comarch ERP XL HR w trybie Administratora.

Zapisywanie działania usługi –  znajdujący się w tej sekcji parametr Usuwaj z bazy danych logi starsze niż służy do automatycznego usuwania logów Serwisu Operacji Automatycznych z bazy danych. Domyślnie wybrana jest dla parametru wartość 10 dni, ale Użytkownik może ją określić samodzielnie wybierając wartość z przedziału od 5 do 30 dni. 

 

Przycisk  wywołuje listę logów z operacji wykonywanych przez Comarch ERP Serwis Operacji Automatycznych.

Czy ten artykuł był pomocny?