Seryjna zmiana wartości pola

Z poziomu Wzorców zmiany pola można samodzielnie definiować czy edytować istniejące wzorce. Dostępna tu jest także funkcja kasowania zdefiniowanych wcześniej wzorców płacowych (za wyjątkiem standardowych).

Nazwa – jest to pole jednoznacznie określające dany wzorzec zmiany pola, czyli w programie nie można wpisać dwóch wzorców zmiany pola o takiej samej nazwie.

Rodzaj zmiany – pole służące do zaznaczenia rodzaju zmiany (prosta/ zaawansowana):

  • Zmiana prosta – parametr Zaawansowana odznaczony. Pozwala na wskazanie maksymalnie trzech pól, które mają podlegać modyfikacji i zadanie dla nich wartości. Przycisk Wybór z listy umożliwia wybranie żądanego pola z listy pól. Lista ta może być rozszerzona o dodatkowe pola po zaznaczeniu opcji Wyświetl dodatkową listę pól. Zakładka [Szczegóły] pozwala na sprawdzenie wzorów, pod jakimi zostały zapisane definicje zmiany tych trzech dostępnych pól. Zawartość pól na zakładce [Szczegóły] musi być zgodna z notacją języka JavaScript. Kontekstem wywołań obiektów COM jest obiekt CDN.Historia.
  • Zmiana zaawansowana – po wybraniu opcji zaawansowanej formularz zmienia wygląd – zmienia się wygląd sekcji ze szczegółami dotyczącymi zmiany. Domyślnie jest wyświetlana (jako pierwsza) zakładka z listą zdefiniowanych dla danego wzorca parametrów dynamicznych. Na tej zakładce Operator ustala parametry dynamiczne, które umożliwią przekazanie przez użytkownika w prosty sposób wartości do wzoru. Zakładka [Definicja zmiany] pozwala na tworzenie i modyfikację wzoru zapisanego za pomocą instrukcji JavaScript. Kontekstem wywołań obiektów COM pozostaje obiekt CDN.Historia.
Wzorzec zmiany – Zgłoszenie ZUS

Z aktualizacją – pole dostępne do edycji po wybraniu funkcji z listy pracowników.

Data aktualizacji – pole dostępne do edycji po wybraniu funkcji z listy pracowników.

Czy ten artykuł był pomocny?