Strefy

Strefy wykorzystywane są w planowaniu dziennego czasu pracy w kalendarzu oraz w (nie)obecnościach. W programie zdefiniowano cztery podstawowe strefy związane z czasem pracy:

  • Czas pracy podstawowy,
  • Czas przestoju,
  • Czas przerwy,
  • Czas pracy w akordzie.

Strefy te nie podlegają modyfikacji przez użytkownika, nie można ich też usuwać.

Użytkownik może zdefiniować własne strefy. Podczas definiowania strefy istnieje możliwość:

  • Uwzględniania jej przy rozliczaniu czasu pracy – zaznaczony parametr Uwzględniaj przy liczeniu czasu pracy,
  • Podania procentu wynagrodzenia zasadniczego przysługującego za czas pracy w tej strefie (np. czas przestoju – 60% wynagrodzenia zasadniczego).
Formularz strefy

Czy ten artykuł był pomocny?