Synchronizacja modułu Płace i Kadry z systemem Comarch ERP XL

Konfiguracja w programie Comarch ERP XL HR

W konfiguracji programu Comarch ERP XL HR otwieramy gałąź FIRMA\PŁACE\PARAMETRY WSPÓŁPRACY z CDNXL. Znajdują się tu kontrolki do wpisania parametrów połączenia ze zdalnym serwerem Comarch ERP XL (docelowym).

Aby synchronizacja zaczęła działać musimy zaznaczyć parametr Współpraca z systemem  XL. Następnie w pola wpisujemy kolejno nazwę serwera zdalnego (docelowego, na którym pracuje Comarch ERP XL) oraz nazwę bazy danych Comarch ERP XL, do której będziemy się łączyć i zatwierdzamy konfigurację.

Jak to działa?

Program Comarch ERP XL HR komunikując się z systemem Comarch ERP XL musi wykonać następujące czynności:

 • Utworzyć połączenie ze zdalnym serwerem (docelowym, na którym pracuje Comarch ERP XL);
 • Wywołać funkcje synchronizujące.
Uwaga
Jeżeli programy Comarch ERP XL HR i Comarch ERP XL pracują na tym samym serwerze bazy danych nie potrzeba wykonywać żadnych dodatkowych czynności.
Uwaga
Jeżeli programy Comarch ERP XL HR i Comarch ERP XL pracują na różnych serwerach baz danych istnieje konieczność skonfigurowania serwera źródłowego (Comarch ERP XL HR) wskazując serwer zdalny (docelowy Comarch ERP XL) oraz dodatkowo zsynchronizować użytkowników obydwu serwerów – patrz treść poniżej.
Uwaga
Serwerem docelowym, na którym zainstalowany będzie system Comarch ERP XL nie może być wersja Microsoft SQL Server Desktop Engine (MSDE).

Konfiguracja serwera źródłowego (Comarch ERP XL HR)

Jeżeli bazy danych Comarch ERP XL HR i Comarch ERP XL znajdują się na różnych serwerach, konieczne jest skonfigurowanie serwera źródłowego (bazy Comarch ERP XL HR) dodając serwer zdalny, czyli wskazując serwer, na którym pracuje baza Comarch ERP XL. w tym celu należy:

 1. Otworzyć program SQL Server Enterprise Manager;
 2. Rozwinąć gałąź przedstawiającą interesujący nas serwer źródłowy, czyli ten, na którym pracuj e program Comarch ERP XL HR;
 3. Rozwinąć gałąź Security a potem Linked Servers;
 4. Z górnego menu Akcja wybrać New Linked Serwer;
 5. W okienku, które się pojawi w pole Linked Serwer wpisać nazwę serwera, do którego chcemy się podłączyć, czyli do serwera docelowego, na którym postawiona jest baza Comarch ERP XL;


 • Z pola Server type wybrać opcję SQL Serwer

 • Zatwierdzić nowy serwer klawiszem Ok.

Konfiguracja Użytkowników

Do pełnej współpracy baz danych Comarch ERP XL HR i Comarch ERP XL potrzebujemy jeszcze zsynchronizowania Użytkowników obydwu serwerów. 

Na docelowym serwerze (Comarch ERP XL) należy wykonać kilka czynności:

 • Dodać użytkownika serwera bazy danych
 • Nadać mu uprawnienia na wykonywanie procedur składowanych
AktualizujDzial
AktualizujDzial2
AktualizujFrsIdPracownika
AktualizujIDDzialu
AktualizujIDPracownika
AktualizujIDProjektu
AktualizujLokalizacje
AktualizujPracownika
AktualizujProjekt
AktualizujProjekt2
DodajDzial
DodajProjekt
PobierzKonfiguracjeXl
PobierzMax
PobierzMaxProj
ZnajdzDzial2
ZnajdzDzial3
ZnajdzDzialPracownika
ZnajdzLokalizacje
ZnajdzOjcaDzialu
ZnajdzOjcaProjektu
ZnajdzPracownika
ZnajdzPracownika2
ZnajdzPracownikaPoID
ZnajdzProjekt2
ZnajdzProjekt3

Kiedy wykonamy powyższe punkty, musimy jeszcze raz:

 • Otworzyć program SQL Server Enterprise Manager
 • Rozwinąć gałąź przedstawiającą interesujący nas serwer źródłowy, czyli ten, na którym pracuje program Comarch ERP XL HR
 • Rozwinąć gałąż Security a potem Linked Servers
 • Z górnego menu Akcja wybieramy Properties (Właściwości)
 • Następnie wybieramy interesujący nas serwer i klikamy w menu AKCJA/Właściwości.
 • Wchodzimy na drugą zakładkę Security gdzie zobaczymy listę zlinkowanych użytkowników

 • W pole Local Login wpisujemy użytkownika CDNOperator (można go również wybrać z listy)
 • W pole Remote User podajemy wcześniej utworzonego użytkownika, posiadającego uprawnienia do wykonywania procedur składowanych podanych w tabeli
 • Zatwierdzamy ustawienia klawiszem Ok.

Jeżeli wszystko zostało wykonane poprawnie, czyli jeżeli dane się zgadzają oraz nie pominięto żadnego kroku, program Comarch ERP XL HR powinien bez problemów współpracować z programem Comarch ERP XL.

Czy ten artykuł był pomocny?