Typy akordów

Standardowo lista jest pusta. Definiowanie danego akordu polega na określeniu:

 • Nazwa – jest to pole jednoznacznie określające dany akord, czyli w programie nie można wpisać dwóch akordów o takiej samej nazwie.
 • Skrót – inaczej kod danego akordu.
 • Nieaktywny – flaga pozwalająca na ukrycie „starych” zbędnych akordów na listach dostępnych w kadrach.
 • Rodzaj akordu – prosty, progresywny, grupowy.
 • Rozliczenie – domyślnie podpowiadany jest typ wypłaty Akord. Jeśli w typach wypłat zdefiniowany zostanie własny typ wypłaty algorytmem 13, to będzie tu możliwość wyboru.
 • Pomniejsza wynagrodzenie według stawki zasadniczej – przy dodawaniu nowego typu akordu pole jest domyślnie zaznaczane.
 • Rozliczenie godzinowe – zaznaczenie pola powoduje uzależnienie wyliczania akordu od czasu, nie od ilości.
 • Jednostka – predefiniowaną jednostką w systemie jest sztuka. Użytkownik ma możliwość zdefiniować innych jednostek z poziomu Konfiguracja firmy/ Płace/ Jednostki miary.
 • Stawka podstawowa – stawka wg której może być rozliczany akord prosty
 • Wg stawki dla najwyższego osiągniętego progu – pole jest aktywne tylko dla akordu progresywnego. Jeśli jest zaznaczone – w wypłacie zastosowana będzie jedna stawka zgodna z osiągniętym progiem ilościowym. Jeśli niezaznaczone – to wyliczenie nastąpi wg kilku stawek dla poszczególnych cząstkowych ilości.
 • Progi – definiujemy tu stawki według progów progresji dla akordu progresywnego.
Uwaga
Import akordów pomiędzy bazami – powinien być wykonany wraz z importem jednostek.

Sposób liczenia podatków, składek itp. jest pobierany z wskazanego typu wypłaty (zdefiniowanego algorytmem 13) – bez potrzeby definiowania oddzielnego typu wypłaty dla każdego z tworzonych akordów – można wykorzystać w wielu akordach definicje tego samego typu wypłaty.

Czy ten artykuł był pomocny?