Wypłata akordu grupowego

Akord grupowy polega na wyliczeniu ‘udziałów’ dla pracownika przynależącego do danej grupy akordowej. Wyliczenie tego udziału to iloczyn czasu zapisanego w danym akordzie, współczynnika i stawki zaszeregowania pracownika.

 1. definiujemy Akord grupowy, w Konfiguracji/ Firma/ Płace/ Typy akordów dodajemy akord grupowy (np. o nazwie akord_grupowy),
 2. jako rodzaj akordu wybieramy: Grupowy, rozliczenie: Akord,
 3. ponieważ praca w akordzie ma pomniejszać wynagrodzenie zasadnicze pracownika to pozostawiamy zaznaczony parametr Pomniejsza wynagrodzenie wg stawki zasadniczej [√],
 4. zapisujemy zdefiniowany akord,
 5. przechodzimy do Kadr na listę pracowników i dodajemy każdemu pracownikowi, który ma być rozliczony tym akordem, typ akordu: akord_grupowy. Akordy wykonywany jest np. od 1.06 br. do 30.06 br.,
 6. każdy z pracowników ma przypisany współczynnik proporcjonalności (przykład w tabeli). Akord nie będzie rozliczany proporcjonalnie do stawki zaszeregowania – parametr niezaznaczony. Nanosimy wykonanie akordu_grupowego pracownikom na bieżący miesiąc:
  PracownikWspółczynnik proporcjonalnościWykonanie(ilość godzin)
  A1.000020.0000
  B2.000040.0000
  C3.000064.0000
 7. Wszystkim pracownikom wpisujemy dodatkową kwotę całościową akordu_grupowego np. 2.920,00zł. Można tu wykorzystać operację seryjną. W tym celu, po zaznaczeniu pracowników należy nacisnąć menu przy ikonie  i wybrać opcję Kwota akordu grupowego – operacje seryjne.
 8. Na pytanie o korektę czasu pracy wybieramy TAK, pomniejszamy wynagrodzenie zasadnicze o pracę w akordzie,
 9. Przechodzimy do wypłat pracowników, naliczamy wypłatę,
 10. W wypłatach mamy wartości wynagrodzenia akordowego dla poszczególnych pracowników:
 11. A: 200,00zł,
  B: 800,00zł,
  C: 1.920,00złSposób wyliczeń – ‘udziały’ poszczególnych pracowników w wypracowanej kwocie akordu_grupowego:
  A: 1.0000 (współczynnik) * 20 (godzin) = 20.00
  B: 2.0000 * 40 = 80.00
  C: 3.0000 * 64 = 192.00Suma udziałów dla całej grupy = 20 + 80 + 192 = 292
  Wartość udziału = 2.920,00 / 292 = 10
  Wartość akordów pracowników:
  A: 20 (udział) * 10 (wartość udziału) = 200,00zł
  B: 80 * 10 = 800,00zł
  C: 192 * 10 = 1.920,00zł.

Czy ten artykuł był pomocny?