Formularz serie kalendarzy

Zakładka [Ogólne] zawiera podstawowe dane, czyli:

Nazwę – musi być unikatowa, nie mogą istnieć dwie serie o takiej samej nazwie.

Symbol – kod serii.

Opis – pole przeznaczone na dodatkowy opis.

Zakładka [Pozycje] pozwala na ustalenie liczby i rodzaju dni. Przyciski:

 lub <INSERT> dodaje kolejny dzień serii (w przypadku modyfikacji standardowego tygodnia użycie funkcji spowoduje dodanie ósmego dnia tworzącego serię). Każdorazowe użycie klawisza jest jednoznaczne z wydłużeniem serii o jeden dzień.

  modyfikuje zapis o poszczególnych dniach tworzących serię. Modyfikacji podlegają: typ dnia, godzina rozpoczęcia pracy i czas jej trwania. W programie przewidziano do wyboru trzy typy dni: pracy, wolny, święto. Rozróżnienie dni wolnych i świątecznych (w obu przypadkach zerowy czas pracy) wynika wyłącznie z faktu, że Kodeks pracy zachował pojęcie dni roboczych – wszystkich dni poza niedzielami i świętami.

 lub <DELETE> pozwala usunąć wybrany dzień z serii. Każdorazowe użycie klawisza jest jednoznaczne ze skróceniem serii o jeden dzień.

 renumeruje pozycje na liście. Funkcja wykorzystywana w przypadku, gdy w istniejącej (wprowadzanej) serii został usunięty dzień z konkretnym numerem i występuje potrzeba ponownego ponumerowania wprowadzonych dni.

  zapisuje serię, umożliwiając wykorzystanie jej w procesie tworzenia kolejnych kalendarzy.

 

Czy ten artykuł był pomocny?