Comarch HRM

Współpraca z aplikacją Comarch HRM

Operator – dla informacji o czasie i planie pracy oraz nieobecnościach wprowadzonych z poziomu aplikacji Comarch HRM wybrany operator w programie Comarch HRM będzie się wyświetlał jako wprowadzający dane.

W bazie Comarch ERP XL HR zapisywana jest informacja o operatorze, który dodał lub zmodyfikował zapisy dotyczące delegacji, nieobecności, czasu pracy, planu pracy oraz kwalifikacji z poziomu Comarch HRM.

Parametr Uwzględniaj osoby z umowami cywilnoprawnymi w Comarch HRM decyduje o uwzględnianiu zleceniobiorców w aplikacji. Jeśli parametr jest zaznaczony przy licencjonowaniu zliczane są, oprócz pracowników zatrudnionych na etat i osób niezatrudnionych, które mają ustawiony dostęp do aplikacji e‑Pracownik w określonym okresie, także osoby z trwającymi umowami cywilno-prawnymi na dany dzień. Jeśli parametr nie jest zaznaczony zleceniobiorcy nie są uwzględniani.

Ustawienie operatora dla zapisów z aplikacji Comarch HRM

Przycisk  wywołuje listę logów z operacji wykonywanych przez Comarch ERP Serwis Operacji Automatycznych z włączonym filtrowaniem do synchronizacji z Comarch HRM dla tej firmy.

Na dole okna znajduje się sekcja z informacją o stanie uruchomienia usługi Serwis Operacji Automatycznych wraz z przyciskiem odsyłającym do okna konfiguracji usługi SOA (Konfiguracja Stanowiska/ Serwis Operacji Automatycznych/ Parametry) w razie gdyby usługa SOA nie była uruchomiona. W przypadku Comarch ERP XL HR w modelu usługowym sekcja ta nie jest dostępna.

Czy ten artykuł był pomocny?