Dodaj/usuń atrybut

Dodaj/usuń atrybut – opcja „Dodaj atrybut” umożliwia dopisanie atrybutu wraz z uzupełnioną wartością na zakładkę [Atrybuty] na kartach wszystkich zaznaczonych kontrahentów, natomiast opcja „Usuń atrybut” usunie z kart kontrahentów wszystkie atrybuty o wskazanym kodzie

Parametry seryjnego dodawania/usuwania atrybutu kontrahentów

 

Czy ten artykuł był pomocny?