Eksport danych osobowych do XML

Dotyczy wersji: 2018.6.1
Na formularzu danych pracownika za pomocą przycisku   można wykonać eksport danych osobowych

praconika do pliku XML. Pozwala na wyeksportowanie informacji o pracowniku do arkusza *.xls programu MS

Excel. Eksportowany plik można zapisać na dysku lokalnym lub w IBARD.

Czy ten artykuł był pomocny?