Funkcje dodatkowe

Funkcje dodatkowe umożliwiają rozbudowę standardowej funkcjonalności systemu Comarch ERP XL HR o dodatkowe funkcje, realizujące określone procesy.

Funkcje dodatkowe zostały zbudowane w oparciu o ten sam mechanizm, co wydruki. Z użytkowego punktu widzenia oznacza to przede wszystkim, że:

  • Funkcje dodatkowe są kontekstowo dostępne na wszystkich oknach, na których jest dostępny mechanizm drukowania
  • Funkcje dodatkowe dzielimy na funkcje systemowe oraz funkcje użytkownika.

Funkcje dodatkowe są dla użytkownika dostępne na wstążce programu pod przyciskiem . Przyciśnięcie go powoduje uruchomienie funkcji określonej jako domyślna. Przycisk ten jest dodatkowo wyposażony w strzałkę służącą do rozwijania menu dostępnych funkcji dodatkowych.

Rozwijane menu funkcji dodatkowych może być różne dla każdego okna, a nawet dla każdej zakładki na jednym oknie.

Zawartość menu funkcji dodatkowych jest konfigurowana za pomocą Konfiguracji funkcji dodatkowych – analogicznie jak w przypadku wydruków.

Po wciśnięciu przycisku funkcji dodatkowych   wraz z klawiszem <Ctrl> otwierane jest okno Konfiguracja funkcji dodatkowych. Identycznie jak w przypadku okna Konfiguracji wydruków, wyróżnione są funkcje standardowe oraz funkcje użytkownika poprzez zastosowanie innej czcionki. Funkcje systemowe – tworzone i dołączane do programu przez producenta oprogramowania są wyświetlane zwykłą czarną czcionką i są niemodyfikowalne dla użytkownika. Natomiast funkcje użytkownika są wyświetlane pochyłą niebieską czcionką i te można dowolnie modyfikować.

Konfiguracja funkcji dodatkowych

W oknie Konfiguracji funkcji dodatkowych dostępne są trzy parametry:

Pokazuj tylko wypełnione – jego zaznaczenie spowoduje wyświetlenie na ekranie tylko tych gałęzi, które mają zdefiniowane zestawy.

Ograniczaj do bieżącej procedury – po uruchomieniu konfiguracji funkcji dodatkowych parametr jest zaznaczony. Przez bieżącą procedurę rozumiemy miejsce w programie, z którego została wywołana konfiguracja, np. będąc w formularzu pracownika dostajemy konfigurację wszystkich funkcji dodatkowych jakie możemy z tego poziomu wywołać.

Pokazuj tylko wydruki użytkownika – jego zaznaczenie spowoduje wyświetlenie na ekranie tylko funkcji dodanych przez Użytkownika.

W sprawie utworzenia funkcji dodatkowych zalecamy kontakt z Autoryzowanym Partnerem Comarch.

Czy ten artykuł był pomocny?