Ogólne i Kasa/bank

Ogólne

Zmiany

  1. Pobieranie wskaźników. W przypadku ręcznego pobierania wskaźników przez Operatora, po wykonaniu importu następuje otwarcie zakładki [Historia] gdzie widoczne są pobrane przez Użytkownika wskaźniki konfiguracyjne.
  2. Logowanie działań operatorów. Operacja Aktualizacja nazw serwerów na oknie Historia zmian pojawia się wyłącznie na zakładce [Działania w obszarze wspólnym dla wszystkich firm].
  3. Kreator konfiguracji parametrów firmy. Po zaznaczeniu opcji Nie chcę przechodzić przez okna kreatora. Uzupełnię dane z poziomu konfiguracji i naciśnięciu przycisku <Enter>, kreator konfiguracji parametrów firmy jest zamykany.
  4. Łączenie kontrahentów. Na oknie Łączenie kontrahentów ukryta została opcja Przepisuj zgody kontrahenta.

Poprawiono

  1. Definiowalna nazwa pliku z wydrukiem. Podczas konwersji bazy konfiguracyjnej z poprzedniej wersji, ustawienia dotyczące definiowalnych nazw plików z wydrukami były usuwane. Działanie poprawiono.
  2. Pieczątka firmy. Podczas konwersji bazy firmowej z wcześniejszych wersji, wartości wpisane w polach Kapitał zakładowy oraz Kapitał wpłacony na Pieczątce firmy były skracane do 10 znaków. Działanie poprawiono.
  3. Eksport bieżącego widoku. Podczas eksportu danych do pliku MS Excel i do schowka systemowego, zamiast widocznych na liście wartości mógł eksportować się ich identyfikator. Działanie poprawiono.

Kasa/ Bank

Zmiany

  1. Potwierdzenie salda. Na wydruku Potwierdzenie salda została zaktualizowana podstawa prawna.

Poprawiono

  1. Opis do banku dla płatności związanych z wypłatami. W przypadku, gdy w Konfiguracji firmy / Kasa/Bank / Parametry ustalono Domyślny początek opisu do banku dla przelewów zwykłych i wypłaty pracowników nie miały kategorii z ustalonym opisem do banku to na płatnościach związanych z tymi wypłatami zamiast domyślnego opisu do banku ‘Wynagrodzenie za miesiąc/rok’ wstawiany był opis pobierany z konfiguracji firmy.
  2. Lista dokumentów nierozliczonych. Poprawiono sumowanie dla grup zaznaczonych dokumentów.

Czy ten artykuł był pomocny?