Ogólne i Kasa/Bank

Ogólne

Nowości

 1. Historia weryfikacji statusu VIES. Umożliwiono zapisywanie na karcie kontrahenta historii weryfikacji statusu w bazie VIES. Dotychczasowa nazwa zakładki [Historia weryfikacji statusu VAT] została zmieniona na [Historia weryfikacji statusu VAT/VIES]. Widoczna jest na niej historia sprawdzania zarówno statusu podatnika VAT czynnego, jak również zarejestrowania w bazie VIES dla potrzeb transakcji wewnątrzwspólnotowych. Podobnie jak w przypadku statusu VAT, po sprawdzaniu statusu kontrahenta w bazie VIES (z poziomu formularza kontrahenta lub dokumentu w rejestrze VAT, lub poprzez operacje seryjne z listy kontrahentów bądź listy dokumentów w rejestrze VAT) pojawiają się na tej zakładce takie informacje, jak numer NIP, data sprawdzenia oraz status (aktywny bądź nieaktywny). Domyślnie wpisy na tej zakładce pogrupowane są po źródle weryfikacji – VAT lub VIES. W przypadku łączenia kart kontrahentów, historia weryfikacji w VIES (podobnie jak w przypadku historii weryfikacji statusu VAT) jest łączona i widoczna na karcie kontrahenta nadrzędnego.

Zmiany

 1. Filtrowanie po nagłówkach kolumn. Umożliwiono wybór sposobu filtrowania w nagłówkach kolumn na listach w programie. W wierszu filtra bezpośrednio pod nagłówkami kolumn przy każdym polu widnieje symbol sposobu filtrowania danych w tej kolumnie. Po kliknięciu lewym przyciskiem myszy na ten symbol rozwijana jest lista dostępnych sposobów filtrowania:

  Dla kolumn z wartościami liczbowymi lub zawierających daty domyślnie wybrana jest opcja Jest równe. W przypadku kolumn z wartościami tekstowymi domyślna wartość zależy od ustawienia parametru Filtrowanie list metodą „zaczyna się od” znajdującego się w menu Widok. Jeżeli ten parametr jest zaznaczony, wówczas dla tego typu kolumn wybrana jest domyślnie opcja Rozpoczyna się od. W przypadku niezaznaczonego parametru – dla kolumn wybrana jest opcja Zawiera.
 1. Definiowalna nazwa pliku z wydrukiem. Jeżeli w definicji nazwy pliku z wydrukiem (na oknie edycji wydruku, lub w Konfiguracji Programu/ Użytkowe/ Parametry, w przypadku nie zdefiniowania nazwy dla określonego wydruku) użyto wyłącznie parametrów dynamicznych które nie zwracają w określonej sytuacji żadnych wartości, jako nazwa dla tworzonego pliku podpowiada się domyślna nazwa eksportowanego wydruku.
 2. Definiowalna nazwa pliku z wydrukiem dokumentu. Jeżeli podczas dodawania dokumentu wywoływany jest wydruk do pliku i w konfiguracji dla wydruku w nazwie pliku użyto parametrów dynamicznych dotyczących dokumentu (np. numer dokumentu nadawany automatycznie w momencie jego zapisu), przed wykonaniem wydruku dokument jest zapisywany.
 3. Konfiguracja wydruków. Przyspieszono otwieranie okna Konfiguracja wydruków w przypadku, kiedy dla danego okna w programie dostępnych jest wiele wydruków.
 4. Personalizacja wydruków. W przypadku oznaczenia w Konfiguracji wydruków na zakładce [Personalizacja] określonego wydruku jako niedostępnego dla operatora będącego administratorem, wydruk ten nie pojawia się na liście wydruków dostępnych z poziomu tego okna, ale nadal widoczny jest w Konfiguracji wydruków na zakładce [Personalizacja].
 5. Nieaktywne bazy danych. Bazy danych oznaczone jako nieaktywne wyświetlane są w Konfiguracji Programu/ Użytkowe/ Bazy danych w kolorze czerwonym.
 6. Zablokowani operatorzy. Operatorzy oznaczeni jako zablokowani wyświetlani są w Konfiguracji Programu/ Użytkowe/ Operatorzy w kolorze czerwonym.
 7. Nieaktywne definicje dokumentów. Definicje dokumentów oznaczone jako nieaktywne są wyświetlane na liście w kolorze czerwonym.
 8. Formularz operatora. Na formularzu operatora w Konfiguracji Programu/ Użytkowe/ Operatorzy na zakładce [Ogólne] w sekcji Operator używa modułów dodano parametr Comarch PPK. Jego zaznaczenie umożliwia zalogowanie tego operatora do aplikacji Comarch PPK. Dla operatora ADMIN parametr jest domyślnie zaznaczony.
 9. Dodano szczegółowe informacje w przypadku problemów z rejestracją bibliotek.

Poprawiono

 1. Schematy numeracji. Podczas importu definicji dokumentów z innej bazy danych przenoszone są wyłącznie aktywne schematy numeracji dokumentów. Te oznaczone w bazie źródłowej jako nieaktywne, nie są przenoszone.
 2. Praca w trybie jednego okna. Umożliwiono poprawne otwieranie okien w programie w przypadku pracy w trybie jednego okna – tak, aby były widoczne w całości.
 3. Filtrowanie po nagłówkach kolumn. Poprawiono wyświetlanie wpisywanej w nagłówkach kolumn treści filtra w przypadku powiększonej czcionki w programie.
 4. Urzędy skarbowe. Zaktualizowano bazę urzędów skarbowych pobieraną do programu z serwera Comarch.
 5. Historia zmian. W Historii zmian nie zapisywały się informacje dotyczące logowania operatora do wybranej bazy danych wraz pobranymi przez niego modułami. Działanie poprawiono.

Kasa/ Bank

Nowości

 1. Automatyczna wymiana danych z mBankiem. Dla Użytkowników Comarch ERP XL HR korzystających z systemu mBank CompanyNET wprowadziliśmy możliwość bezpośredniej wymiany danych z mBankiem. Dzięki tej usłudze w łatwy i szybki sposób można:
 • logować się do serwisu bankowego korzystając z podpisu (certyfikatu) lub tokena mobilnego,
 • sprawdzać stan na swoich rachunkach bankowych,
 • wysyłać i podpisywać przelewy krajowe (w tym split payment i do ZUS), podatkowe, zagraniczne, SEPA,
 • częściowo lub finalnie autoryzować wcześniej wysłane przelewy,
 • importować z banku historię rachunku (przelewy) wraz z automatycznym rozliczeniem tych płatności.

W celu uruchomienia usługi mBank CompanyNET prosimy kontaktować się z infolinią mBanku (tel. 801 273 273).

Szczegółowe informacje na temat eksportu/importu przelewów dostępne są w artykule {link do arkusza}

 1. Automatyczna wymiana danych z Bankiem Millennium. Wprowadziliśmy automatyczną wymianę danych z Bankiem Millennium. Użytkownicy Comarch ERP XL HR korzystający z systemu bankowości internetowej Millenet dla Przedsiębiorstw po uruchomieniu usługi Millenet Link mają możliwość:
 • pobrania stanu swoich rachunków bankowych,
 • wysyłania i podpisywania przelewów krajowych (w tym split payment i do ZUS), podatkowych, zagranicznych, SEPA,
 • importowania historii operacji z rachunku w banku wraz z automatycznym rozliczeniem tych płatności.

W celu uruchomienia usługi Millenet Link prosimy o kontakt z Państwa Doradcą Bankowym lub z infolinią Banku pod numerem telefonu 801 632 632 lub 22 598 4031 w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00–18:00.

Szczegółowy opis funkcjonalności dostępny jest w artykule {link do arkusza}.

Zmiany

 1. Formaty przelewów i separator dla kwoty VAT. Na formularzu formatu elektronicznej wymiany danych z bankiem dodaliśmy możliwość ustalenia separatora dziesiętnego dla kwoty VAT. Na przelewach split payment separator dziesiętny dla kwoty VAT może przyjmować jedną z trzech wartości: brak, przecinek (wartość domyślna), kropka.
 2. Zmiana nazwy formatu dla banku BNP Paribas. Zmieniono nazwę standardowego formatu wymiany danych z bankiem BNP Paribas z BGŻ BNP Paribas WebService na BNP Paribas Webservice. Format ten zostanie także zaktualizowany na formularzu banku.
 3. Zmiana nazwy formatu dla klientów byłego banku Raiffeisen. Zmieniono nazwę standardowego formatu wymiany danych z Raiffeisen WebService na BNP Paribas WebService (dawniej Raiffeisen).
 4. Nowe pozycje na liście formatów przelewów. Na liście formatów przelewów pojawiły się 2 nowe formaty: mBank WebService i Millennium WebService. Służą one do bezpośredniej wymiany danych za pomocą usługi sieciowej. Definiując własny format możemy wskazać jeden z 7 banków.
Format wymiany przelewu WebService

Poprawiono

 1. Rozliczanie dokumentów a grupowanie po kolumnie. W sytuacji, gdy lista dokumentów nierozliczonych była pogrupowana po kolumnie, np. Nazwa występowały problemy z rozliczeniem wybranych dokumentów.
 2. Import raportów kasowych\bankowych a dane w logu. W logu niepoprawnie prezentowane były informacje o bazie konfiguracyjnej.

 

Czy ten artykuł był pomocny?