Ogólne i Kasa/Bank

Ogólne

Zmiany

  1. Filtrowanie kolumn liczbowych. Dla kolumn z wartościami liczbowymi udostępniono możliwość filtrowania z opcjami: Zawiera, Nie zawiera, Podobne do, Nie jest podobne, Rozpoczyna się od oraz Kończy się na. Dotyczy to również kolumn użytkownika z wybranym typem formatu wyświetlania: Numeric.

Poprawiono

  1. Bazy danych. Po przejściu do Konfiguracji Programu/ Użytkowe/ Bazy danych mógł pojawiać się komunikat: “Kolumna [Nazwa] nie należy do tabeli”. Działanie poprawiono.
  2. Filtrowanie w kolumnach liczbowych. Umożliwiono poprawne filtrowanie w kolumnach z wartościami liczbowymi w przypadku wklejenia wartości zawierającej separator tysięczny.
  3. Filtrowanie w kolumnach z numerem NIP. Po wyfiltrowaniu listy za pomocą kolumny zawierającej numer NIP i zmianie położenia kursora, ciąg znaków wpisany w nagłówku tej kolumny był usuwany. Działanie poprawiono.
  4. Filtrowanie list. Podczas filtrowania list o strukturze drzewiastej, wpisana w nagłówku kolumny treść jest wyszukiwana również w niewidocznych, zwiniętych podgałęziach listy.
  5. Podsumowanie kolumn użytkownika. Po dodaniu na formularzu dokumentu kolumny użytkownika i próby podsumowania wartości w tej kolumnie z włączoną opcją Agreguj tylko zaznaczone, pojawiał się komunikat „Wartość nie może być zerowa. Nazwa parametru: item”. Działanie poprawiono.
  6. Szerokość kolumn. W przypadku zmienionej wielkości czcionki w systemie oraz zmodyfikowanej szerokości kolumn na oknie o strukturze drzewiastej, po każdym otwarciu takiego okna kolumny samoczynnie zmieniały swoją szerokość. Działanie poprawiono.

Kasa/ Bank

Zmiany

  1. mBank WebService. Niepodpisany przelew po wysłaniu do mBanku otrzymuje status Do autoryzacji.

Poprawiono

  1. mBank WebService. Przy imporcie wyciągu bankowego przelewy dotyczące tego samego dnia w programie Comarch ERP XL HR i na wyciągu w mBanku miały inną kolejność. Działanie poprawiono.
  2. Eksport przelewów do pliku. Poprawiono działanie formatów eksportu przelewów, na których wybrano kodowanie iso-8859-2 lub UTF8.

Czy ten artykuł był pomocny?