Słowniki

W programie wielokrotnie wykorzystujemy nazwy tych samych miejscowości, funkcji czy stanowisk. W celu zoptymalizowania pracy z programem stworzono słowniki. W module Płace i Kadry dostępne są:  

 • Stanowiska,
 • Funkcje,
 • Przyczyny zwolnienia,
 • Kody zawodów,
 • Tytuły umów,
 • Miejscowości,
 • Schorzenia,
 • Uprawnienia/kwalifikacje,
 • Rodzaje stażu pracy,
 • Pracodawcy – użytkownicy
 • Tytuły dokumentów w e-Teczce.

Wszystkie te słowniki obsługiwane są przez identyczne przyciski:

 lub <INSERT> dodanie pozycji do wybranego słownika

 lub <ENTER> edycja pozycji wybranego słownika

 lub <DELETE> usunięcie pozycji z wybranego słownika.

Możliwy jest import słowników pomiędzy obsługiwanymi przez system firmami. Wykonujemy to z poziomu Narzędzi/ Importy / Import z innej bazy danych. Udostępniono importy:

 • form płatności,
 • funkcji pracowników,
 • kodów zawodów,
 • stanowisk,
 • tytułów umów,
 • przyczyn zwolnienia,
 • serii kalendarzy,
 • kalendarzy,
 • typów wypłat,
 • limitów nieobecności,
 • typów nieobecności,
 • wskaźników,
 • akordów.

Dodatkowo w wersji Comarch ERP XL HR można zaimportować do innej bazy:

 • serie dokumentów płacowych,
 • wydziały,
 • definicje stref,
 • wzorce płacowe,
 • atrybuty pracownika,
 • RCP formatów importu,
 • RCP reguł wygładzania,
 • wzorców zmiany pola,
 • rodzajów stażu pracy,

Import następuje ze wskazanej bazy do bazy firmy, w której aktualnie się znajdujemy. Importowane są tylko zaznaczone słowniki.  

Czy ten artykuł był pomocny?