Kasa/Bank

Zmiany

1. Przelewy walutowe (xml). Zmodyfikowano format Przelewy walutowe (xml). Przy eksporcie nie tworzymy sekcji SVCLVL z wartością PRPT.

Poprawiono

1. Eksport przelewów do pliku. W przypadku, gdy przy eksporcie przelewów do pliku nie podano nazwy pliku lub jest ona niepoprawna (zawiera niedozwolone znaki, np. * /) zablokowano uruchomienie funkcji eksportu.

2. Import wyciągów bankowych. W niektórych sytuacjach przy imporcie wyciągów bankowych pojawiał się komunikat: „Niedozwolone znaki w ścieżce”. Działanie poprawiono

3. mBank Webservice i duplikaty. Poprawiono rozpoznawanie duplikatów przy ponownym imporcie wyciągów bankowych.

4. Webservice i niepełny numer rachunku bankowego. Podczas eksportu przelewu na ukraiński rachunek bankowy pomijana była ostatnia cyfra rachunku. Działanie poprawiono.

5. Lista zapisów kasowych/bankowych – pole Saldo. Na liście zapisów kasowych/bankowych powiększono pole, w którym wyświetlane jest saldo danego raportu.

Czy ten artykuł był pomocny?