Kasa/Bank

Zmiany

1. Odsetki podatkowe. W Konfiguracja / Program / Kasa/Bank wprowadziliśmy nową wartość odsetek podatkowych. Od 06.05.2022 roku odsetki te wynoszą 13.50%.

2. Odsetki ustawowe od zaległości. W Konfiguracja / Program / Kasa/Bank wprowadziliśmy nową wartość odsetek ustawowych od zaległości. Od 06.05.2022 roku wynoszą one 10.75%

3. Preliminarz płatności. Zmieniliśmy nazwę pierwszej zakładki, obecna nazwa to [Płatności].

4. Formularz banku. Odświeżyliśmy wygląd formularza banku. Zakładka [Import/Eksport] zawiera informacje o formatach w jakich płatności będą importowane z banku i eksportowane do banku. Na zakładce [Dodatkowe] znajdują się uzupełniające informacje o banku (Bank zagraniczny, Prowadzi rachunki w standardzie IBAN, Nie rozliczaj płatności, Nieaktywny).

Poprawiono

1. mBank WebService. Przy imporcie przelewów do rejestru bankowego, w którym były już płatności, nowe zapisy pojawiały się w niewłaściwej kolejności (w innej niż na wyciągu bankowym). Działanie poprawiono.

Czy ten artykuł był pomocny?