Ogólne

Ogólne

Zmiany

1. Formularz kontrahenta. Na karcie kontrahenta na zakładce [Ogólne] rozwijalną listę kodów krajów przed numerem NIP, zawierającą dotychczas wyłącznie kraje należące do Unii Europejskiej, poszerzono o pozostałe kraje. Jest to lista zgodna z ISO 3166 uzupełniona o kody 5 krajów:

  • SX – Wyspa Sint Maarten(część holenderska),
  • BQ – Bonaire, Sint Eustatius i Saba,
  • SS – Sudan Południowy,
  • CW – Curacao,
  • GR – Grecja.

Dla ułatwienia wyboru właściwego prefiksu, rozwijalna lista obok kodów zawiera również kolumnę z nazwą kraju. 5 najczęściej wybieranych prefiksów krajów wyświetlanych jest początku listy pogrubioną czcionką, bezpośrednio pod wierszem z pustym prefiksem. Ustawienia są zapamiętywane dla każdego Operatora i każdej bazy firmowej.

Po wyborze na karcie kontrahenta prefiksu kraju przed numerem NIP, automatycznie na tej podstawie uzupełniane jest pole Kraj oraz pole Kraj ISO w sekcji Dane teleadresowe.

Jeżeli wybrany zostanie prefiks PL lub pusty prefiks – na zakładce [Handlowe] ustawiony zostanie status kontrahenta: Krajowy. Jeżeli wybrany zostanie prefiks któregoś z krajów UE – ustawiony zostanie status: Wewnątrzunijny, natomiast po wyborze prefiksu innego kraju niż należącego do UE – kontrahent otrzyma status: Pozaunijny.

W przypadku zmiany statusu kontrahenta program pilnuje aby wybrany był odpowiedni prefiks kraju. Dla statusu Krajowy oraz Podatnikiem jest nabywca powinien zostać wybrany prefiks PL bądź pusty. Dla statusu Wewnątrzunijny, Wewnątrzunijny trójstronny oraz Wewnątrzunijny – Podatnikiem jest nabywca wymagany jest prefiks kraju należącego do UE. W przypadku statusu Pozaunijny, Pozaunijny (zwroty VAT), Poza terytorium kraju, Poza terytorium kraju (stawka NP) oraz Pozaunijny – Podatnikiem jest nabywca powinien zostać wybrany prefiks kraju spoza UE. Przy próbie zapisu karty ze statusem kontrahenta niezgodnym z wybranym prefiksem, następuje przejście na zakładkę [Ogólne] celem wybrania przez Użytkownika właściwego prefiksu kraju.

Funkcja Sprawdź status VAT dostępna jest dla polskich kontrahentów (prefiks PL bądź pusty), natomiast funkcja Sprawdź w bazie VIES dostępna jest dla kontrahentów z wybranym prefiksem kraju należącego do UE.

2. Wydłużenie numeru obcego. Umożliwiono wpisanie do 256 znaków w polach dotyczących numeru obcego dokumentu. Zmiany dotyczą płatności w preliminarzu oraz Obiegu Dokumentów. Dostępne wydruki, zarówno te wykonywane z poziomu formularza dokumentu jak i z poziomu list, prezentują do 256 znaków z wprowadzonego w programie numeru dokumentu.

3. Zaktualizuj dane z GUS/VIES. W przypadku operacji seryjnej Zaktualizuj dane z GUS/VIES, jeżeli kontrahent ma wybrany na swojej karcie prefiks kraju niebędącego w UE, w logu z operacji pojawia się informacja: Nie udało się pobrać informacji z bazy VIES. Kontrahent spoza Unii Europejskiej.

4. Kontrahent powiązany. Na karcie kontrahenta na zakładce [Handlowe] zmieniono nazwę parametru z Kontrahent powiązany art. 32 ust. 2-4 UoV na Kontrahent powiązany.

5. Adres e-mail. Podczas walidacji poprawności wpisanego w programie adresu e-mail, umożliwiono poprawną weryfikację adresu z nazwą domeny zawierającą do 25 znaków.

Poprawiono

1. Podsumowanie kolumn użytkownika. Poprawiono wyświetlanie podsumowania dla dodanych na listach kolumn użytkownika.

2. Konwersja bazy danych. Umożliwiono konwersję firmowej bazy danych w przypadku, kiedy dla banku Narodowy Bank Polski zmieniono akronim i numer rozliczeniowy.

Czy ten artykuł był pomocny?