Ogólne

Zmiany

1. e-Deklaracje. Na formularzach dostępnych w programie deklaracji na zakładce [e-Deklaracje] w polach Data wysłania i Data odebrania wyświetlane są informacje nie tylko o dacie, ale również o czasie tych operacji.

2. Ważne aktualizacje. W trakcie logowania do programu Comarch ERP XL HR, podczas weryfikacji czy są dostępne ważne aktualizacje do zainstalowania, nie są pobierane pliki do aktualizacji. Dzięki temu uruchamianie programu zostało przyspieszone.

3. Podgląd wydruków Comarch sPrint. Wywołanie podglądu wydruku w formacie Comarch sPrint nie blokuje możliwości jednoczesnej pracy w programie Comarch ERP XL HR (nie jest wymagane zamknięcie podglądu wydruku przed kontynuacją pracy).

4. Formularz definicji wydruku Comarch sPrint. Umożliwiono utworzenie nowej definicji wydruku w formacie Comarch sPrint bez konieczności jej wcześniejszego importu z pliku.

Poprawiono

1. Konwersja bazy danych. Jeżeli instalacja programu Comarch ERP XL HR oparta jest o zlinkowane serwery SQL (baza konfiguracyjna znajduje się na jednym serwerze baz danych, a baza firmowa znajduje się na innym serwerze), przy konwersji bazy firmowej pojawiał się komunikat: Transaction context in use by another session. Działanie poprawiono.

2. Konwersja bazy danych. Jeżeli kontrahent o kodzie !NIEOKREŚLONY! miał dodane rachunki bankowe, spośród których żaden nie był oznaczony jako domyślny, podczas konwersji pierwszy z rachunków oznaczany jest jako domyślny.

3. Logowanie oraz Zmiana firmy. W przypadku korzystania na zmianę z opcji Logowanie oraz Zmiana firmy, podpowiadana jest ostatnio wybierana firma.

Czy ten artykuł był pomocny?