Ogólne i Kasa/Bank

Ogólne

Zmiany

1. Automatyczne aktualizacje. Wprowadzone zostały zmiany ergonomiczne związane z automatycznymi aktualizacjami programu.

Zmieniony został wygląd okna Ważne aktualizacje. W przypadku braku dostępnych dla danej wersji aktualizacji po przejściu do Pomoc/ Ważne aktualizacje otwierane jest okno:

Jeżeli aktualizacje zostały pobrane, otwierana jest ich lista z informacjami o: numerze kolejnym aktualizacji, nazwie aktualizacji, czy aktualizacja została zainstalowana (Tak / Nie), rodzajem aktualizacji (Stanowiskowa / Serwerowa) oraz liczbą zaktualizowanych stanowisk (dla aktualizacji stanowiskowej):

Aktualizacje stanowiskowe powodują podmianę plików w katalogu Comarch ERP XL HR na danym komputerze, natomiast aktualizacje serwerowe dotyczą zmian wykonywanych w bazie danych.

W przypadku aktualizacji stanowiskowej, po kliknięciu na nią prawym przyciskiem myszy dostępna jest opcja Zaktualizowane stanowiska. Po jej wybraniu otwierane jest okno z listą stanowisk, na których daną aktualizację już zainstalowano:

Lista zawiera takie informacje, jak nazwa zaktualizowanego komputera, osobę instalującą (akronim operatora Comarch ERP XL HR wraz z nazwą użytkownika Windows) oraz datę wykonania aktualizacji.

Jeżeli instalacja aktualizacji zakończyła się błędem, jest ona traktowana jako niezainstalowana i program proponuje ponowną jej instalację.

2. Konfiguracja stanowiska. Katalogi wskazywane w Konfiguracji stanowiska są automatycznie uzupełniane przez program. Dzięki temu podczas pracy nie pojawi się komunikat o nie wskazaniu określonego katalogu. Jeżeli informacja o katalogu nie była uzupełniona w Konfiguracji stanowiska, na podstawie folderu wskazanego na komputerze Użytkownika w zmiennej środowiskowej Windows: %ProgramData%, tworzony jest podkatalog Comarch ERP XL HR dla określonej ścieżki w Konfiguracji. Jeżeli przykładowo nie był wskazany katalog przechowywania plików wymiany dla deklaracji, a zmienna %ProgramData% wskazuje na katalog C:\ProgramData, w konfiguracji stanowiska uzupełniany jest katalog: C:\ProgramData\Comarch ERP XL HR\Wymiana danych. Jeżeli Użytkownik wskazał własny katalog w Konfiguracji stanowiska dla określonej gałęzi, nie jest on nadpisywany przez program.

Automatycznie uzupełniane są następujące katalogi:

  • Konfiguracja Stanowiska/ Ogólne/ e-Deklaracje: Katalog przechowywania plików wymiany – ścieżka %ProgramData%\Comarch ERP XL HR \Deklaracje
  • Konfiguracja Stanowiska/ Ogólne/ Praca rozproszona/ Parametry: Praca rozproszona – katalog przechowywania plików XML – ścieżka %ProgramData%\Comarch ERP XL HR \Wymiana danych

 

3. Zmiana daty bieżącej. Zmiana daty bieżącej, dostępna w menu Narzędzia, zapisywana jest w logu Historia zmian w sekcji Działania w obszarze wspólnym dla wszystkich firm.

4. Przypomnienie o wykonaniu kopii bezpieczeństwa. Zmodyfikowano wygląd okna z przypomnieniem o wykonaniu kopii bezpieczeństwa, wyświetlanego przy zamykaniu programu bądź zmianie firmy.

5. Parametry dynamiczne. Umożliwiono zdefiniowanie parametru dynamicznego typu: lista wywoływana w oparciu o obiekt COM.

Poprawiono

1. Weryfikacja kontrahenta w VIES. Poprawiono mechanizm weryfikacji danych kontrahenta w bazie VIES.

2. Zgody kontrahenta. Poprawiono sortowanie listy zgód po kolumnie Tytuł zgody na karcie kontrahenta.

3. Logowanie domenowe. Podczas logowania operatora z wykorzystaniem konta domenowego przy zmianie modułów mógł pojawiać się komunikat: Próba dostępu do konfiguracji firmy bez zalogowania do bazy firmowej. Działanie poprawiono.

4. Automatyczne aktualizacje. Po zainstalowaniu ważnych aktualizacji synchronizacja z Comarch HRM mogła zostać zatrzymana. Działanie poprawiono.

5. Automatyczne aktualizacje. Po instalacji nowej wersji programu, która nie wymagała konwersji baz danych, mogły podpowiadać się do instalacji aktualizacje, które dotyczyły poprzedniej wersji. Działanie poprawiono.

Kasa/Bank

Poprawiono

1. Import wyciągów bankowych. Przywrócono możliwość automatycznego rozliczenia płatności, gdy jako kryterium rozliczenia wybrano Rozliczaj przy imporcie wg identyfikatora oraz kolejno wg podmiotu i opisu.

2. Historia zmian. Poprawiono zapisywanie w Historii zmian informacji o aktualizacji stanu przelewów wysłanych do banku. Wykonanie tej operacji zapisywane jest jako Modyfikacja zdarzenia z opisem Aktualizacja stanu przelewu.

Czy ten artykuł był pomocny?