Ogólne i Kasa/Bank

Ogólne

Zmiany

 1. Centralizacja jednostek budżetowych. Jeżeli kontrahent na swojej karcie w sekcji Centralizacja jednostek budżetowych ma wskazany podmiot nadrzędny któremu podlega (np. gminę), wówczas podczas sprawdzania statusu VAT weryfikowany będzie numer NIP jednostki nadrzędnej.
 2. Zmieniono wygląd dostępnego w Comarch ERP XL HR kalkulatora. Kalkulator wywoływany jest poprzez skrót <Alt>+<Down> (strzałka w dół) po umieszczeniu kursora w dowolnym polu liczbowym na formularzu w programie. Można również z niego skorzystać klikając na polu liczbowym prawym przyciskiem myszy i wybierając opcję Kalkulator.
  Jeżeli w polu z którego wywołano kalkulator wpisana jest kwota, nie jest ona zerowana po wybraniu operatora arytmetycznego („+”, „-”, „*”, „/”). Wynik operacji pokazywany jest po naciśnięciu przycisku „=” na kalkulatorze bądź przycisku <Enter> lub <=> na klawiaturze. Po otrzymaniu wyniku operacji w kalkulatorze, po wpisaniu dowolnej cyfry zastępuje ona otrzymany wynik umożliwiając wykonanie kolejnej operacji.
  Na formularzu operatora w Konfiguracji Programu/ Użytkowe/ Operatorzy na zakładce [Ogólne] dodany został parametr Uruchamianie kalkulatora po wciśnięciu + – * / . Parametr jest domyślnie niezaznaczony. Po jego zaznaczeniu kalkulator może zostać wywołany po umieszczeniu kursora w polu liczbowym i wciśnięciu na klawiaturze numerycznej jednego z przycisków <+> , <-> , <*> lub </>.
 1. Numer NIP w Pieczątce firmy. Podczas logowania do bazy w programie Comarch ERP XL HR, jeżeli w Konfiguracji Firmy/ Dane firmy/ Pieczątka firmy nieuzupełniony jest numer NIP, a klucz posiada kontrolę NIP i na kluczu znajdują licencje tylko dla jednego podmiotu (jeden numer NIP), wówczas numer NIP w Pieczątce firmy jest automatycznie uzupełniany na podstawie numeru NIP w kluczu.

Poprawiono

 1. Kolumny Użytkownika. Poprawiono sposób przekazywania wartości z panelu filtra do kolumny Użytkownika. Zmiana wartości w filtrze aktywnym nie wymaga odświeżenia listy aby została uwzględniona przez kolumnę Użytkownika.
 2. Kolumny użytkownika. Umożliwiono sortowanie list po kolumnach Użytkownika odwołujących się do wartości parametrów filtra.
 3. Uruchamianie programu. Umożliwiono poprawne uruchamianie programu w przypadku zaznaczonego parametru Nie pozwalaj na wielokrotne uruchomienie Comarch ERP XL HR na tym stanowiskuKonfiguracji Stanowiska/ Użytkowe/ Parametry.
 4. Uruchamianie programu. W szczególnych przypadkach program nie uruchomiał się po aktualizacji Windows. Działanie poprawiono.

 

Kasa/ Bank

Nowości

 1. Automatyczne rozliczanie przy imporcie przelewów. Dodano kolejną opcję rozliczania importowanych przelewów. Po zaznaczeniu Rozliczaj przy imporcie w oknie Import przelewów oprócz dotychczasowych opcji rozliczania (tj. wg identyfikatora, wg identyfikatora oraz kolejno według podmiotu i kwoty, wg identyfikatora, kolejno według kwoty i opisu oraz wg identyfikatora oraz kolejno według podmiotu i opisu) dostępna jest kolejna wg identyfikatora oraz kolejno chronologicznie wg podmiotu.
  Po wybraniu tej opcji program próbuje najpierw połączyć dokumenty o takim  samym identyfikatorze. Jeżeli nie uda się sparowanie płatności po identyfikatorze operacji, to wyszukiwane są nierozliczone płatności na ten sam podmiot, jaki jest na importowanym zapisie i następuje ich rozliczanie chronologicznie, zaczynając od najstarszego.

Zmiany

 1. Import przelewów. Rozliczanie przy imporcie. Jeżeli w pliku z banku jest kilka przelewów z tym samym identyfikatorem (np. zapłata za fakturę i opłata bankowa), to przy imporcie z zaznaczoną opcją Rozliczaj przy imporcie, w pierwszej kolejności rozliczany jest ten przelew, na którym został rozpoznany podmiot.
 2. Import za pomocą usługi sieciowej (webservice). Rozpoznawanie duplikatów. Zmieniono sposób rozpoznawania duplikatów przy imporcie historii/wyciągu za pomocą usługi sieciowej (webservice). Duplikaty są rozpoznawane po numerze referencyjnym zwracanym przez bank. Jeżeli na importowanych przelewach nie ma tego numeru, to duplikacja sprawdzana jest wg dotychczasowych kryteriów, tj. daty księgowania, numeru rachunku podmiotu, kwoty i opisu przelewu.
 3. Eksport za pomocą usługi sieciowej (webservice). Umożliwiono eksport kilku przelewów w jednym pliku XML. W oknie Eksport przelewów do pliku, po wybraniu formatu wymiany WebService pojawia się dodatkowy parametr Wysyłaj przelewy w jednym pliku. Jeżeli parametr nie jest zaznaczony, to program działa tak, jak dotychczas, tzn. przy eksporcie kilku przelewów każdy z nich jest zapisywany w osobnym pliku. Po zaznaczeniu parametru, tworzony jest jeden plik XML, w którym zapisane są wszystkie pojedyncze przelewy.
 4. Informacja o stanie środków na rachunkach. W oknie Informacja o stanie środków na rachunkach nie są wyświetlane rejestry bankowe oznaczone jako

Czy ten artykuł był pomocny?